Gemeente Eindhoven


Persbericht: 6 mei 1999, no. 32.

Informatienummer voor publiek opengesteld: tel.

040 - 2 302 302.

Legionella-bacterie aangetroffen in De Tongelreep en Ir. Ottenbad

Zeer recent onderzoek naar de waterkwaliteit van de gemeentelijke zwembaden heeft uitgewezen dat vorige week een legionella-bacterie is aangetroffen in de douches van het Ir. Ottenbad en in één van de vier whirlpools van De Tongelreep. Dit blijkt uit de vandaag beschikbaar gekomen voorlopige uitslag van dit onderzoek. Het is nog niet bekend om welke legionella-soort het gaat, waardoor ook nog niets gezegd kan worden over mogelijke gezondheidsrisico's. De zwembaden hebben de genoemde voorzieningen onmiddellijk gesloten; ze worden pas weer in gebruik genomen nadat een volgend onderzoek uitwijst dat de bacterie niet meer voorkomt. De zwembaden blijven verder gewoon open, van de overige voorzieningen is aangetoond dat de bacterie er niet in voorkomt.

De douches in het Ir. Ottenbad en de whirlpool in De Tongelreep krijgen vanavond en vannacht een extra behandeling met hete stoom en worden doorgespoeld met waterstofperoxide. Morgen vindt dan opnieuw een onderzoek plaats, waarvan de uitslag over circa 10 dagen bekend wordt. Tot die tijd blijven de genoemde voorzieningen buiten bedrijf.

Voorzorgsmaatregelen
De Eindhovense zwembaden hadden op eigen initiatief opdracht gegeven tot het bacteriologisch onderzoek. In een eerder onderzoek in De Tongelreep, eind vorige maand, was de legionella-bacterie nog niet aangetroffen. De zwembaden hadden ook al een reeks van voorzorgsmaatregelen genomen, conform de adviezen van de provincie en de laboratoria. Zo wordt de temperatuur van de warm watercircuits op minimaal 70 graden celsius gehouden en worden de whirlpools periodiek gedesin- fecteerd met een specifiek legionella-dodend middel. De leidingen achter de mengkranen worden bovendien periodiek met stoom behandeld. Ondanks deze maatregelen is vorige week dus de bacterie aangetroffen.

Medisch advies / nadere informatie
Bezoekers van de zwembaden worden bij de ingang geïnformeerd over de situatie. Mensen die ongerust zijn omdat zij onlangs van de zwemaccommodaties gebruik hebben gemaakt, kunnen met hun vragen terecht bij de door de GGD opengestelde informatielijn (tel. 040- 2 302 302) of het landelijke informatiepunt Postbus 51 (tel. 0800 8051; gratis op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur). De huisartsen zijn inmiddels door de GGD over de legionella-bacterie geïnformeerd. Klachten die na besmetting kunnen optreden zijn: hoge koorts in combinatie met hoesten (zonder slijm opgeven), spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn en suf worden. Een enkele maal kunnen er darmklachten optreden. De incubatietijd (de tijdruimte tussen het opnemen van een bacterie en het uitbreken van de ziekteverschijnselen) van de legionellabesmetting is 1 tot 10 dagen. Mensen die na een bezoek aan één van de zwembaden genoemde klachten ervaren, worden geadviseerd hun huisarts te raadplegen.

Deel: ' Legionella-bacterie aangetroffen in zwembaden Eindhoven '
Lees ook