Gemeente Zoetermeer

Legionella geconstateerd in sportzaal Van Doornenplantsoen

Uit periodiek onderzoek van alle gemeentelijke sportaccommodaties is vandaag gebleken dat in de douche-installatie van de sportzaal aan het Van Doornenplantsoen de legionellabacterie is aangetroffen. De douche-installatie is direct gesloten, wel blijft de sportzaal open voor gebruik. De vaste gebruikers zijn vandaag waar mogelijk mondeling en in ieder geval per brief op de hoogte gebracht. Ook liggen er brieven in beide locaties.
De douche-installatie van de sportaccommodatie blijft de komende tijd gesloten voor verder onderzoek en het nemen van passende maatregelen. Pas als de douche-installatie legionellavrij is, wordt deze weer opengesteld.
Elke maand onderzoekt een laboratorium alle gemeentelijke sportaccommodaties op hygiëne en veiligheid. De laatste keer dat er legionella is aangetroffen was in april '01. Door de Duinwatermaatschappij Zuid-Holland is toen een risico- inventarisatie uitgevoerd en is een aantal beheersmatige maatregelen voorgesteld, zoals aanpassing van het leidingnet. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Vervolgens is in april weer een controle uitgevoerd en bleek er geen legionellabacterie meer aanwezig te zijn. De douche-installatie is daarna weer opengesteld.
Desondanks is er bij een recent ingesteld onderzoek toch weer de legionellabacterie aangetroffen.

De legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken. Verschijnselen hiervan zijn hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel eventueel gevolgd door longontsteking met koorts. De tijd tussen besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is ongeveer 2 tot 10 dagen.

Meer informatie?
De kans dat mensen door de legionellabacterie ziek worden acht de GGD West-Holland klein. Als ze echter de hierboven verschijnselen hebben kunnen ze zich het beste wenden tot de huisarts. Als mensen vragen hebben kunnen ze bellen voor meer informatie met de GGD, tel. 079-3430830. Deze informatielijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.
De folder met meestgestelde vragen en antwoorden is gratis op te vragen via Postbus 51 Infolijn: 0800 - 8051.

Enkele veelgestelde vragen

Wat is de 'veteranenziekte'?
De 'veteranenziekte' wordt veroorzaakt door de Legionellabacterie, die longontsteking tot gevolg kan hebben. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie: de Legionellagriep. De 'veteranenziekte' is een zeldzame ziekte die in 1976 werd ontdekt bij oud-strijders uit de Vietnamoorlog. Per jaar worden in Nederland 45 ziektegevallen gemeld.

Waar komt de Legionellabacterie voor?
De bacterie bevindt zich in zeer lage aantallen in de grond en in het (leiding)water, echter in zulke kleine getallen dat zij geen gevaar vormt. De Legionellabacterie vormt pas een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 55 °C. Hierbij kunnen grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. Sterke doorstroming van water kan aangroei van de bacterie voorkomen. Als het water niet door het hele warmwatersysteem kan stromen, is het mogelijk dat het water blijft stilstaan in 'dode' hoeken. Op deze plaatsen kan verdere groei plaatsvinden. Dit vormt een risico.

Hoe raak ik geïnfecteerd?
Besmetting vindt plaats via de longen. Aangenomen wordt dat de infectie wordt overgebracht door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (nevel). De ziekte is niet besmettelijk. Het drinken van water vormt geen risico.

Wat zijn de verschijnselen bij een Legionellagriep (de lichtere vorm)?
Gedurende twee tot vijf dagen lichte griepachtige verschijnselen zoals: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. De ziekte is in deze vorm niet gevaarlijk, er doet zich geen longontsteking voor. De klachten kunnen zonder behandeling overgaan.

Wat zijn de verschijnselen van de 'veteranenziekte' (de zware vorm)? De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen (de incubatietijd) is circa twee tot tien dagen. De ziekte begint met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 °C. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. De ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben, maar is door directe toediening van de juiste antibiotica goed te behandelen.

Hoe is de behandeling van de 'veteranenziekte'? De aandoening is goed te behandelen met directe toediening van de juiste antibiotica die elke huisarts kan voorschrijven. Het duurt enige weken voordat men genezen is. Hoe eerder men met de behandeling begint, hoe beter. Als een Legionella-infectie niet goed of niet op tijd wordt behandeld, kan de patiënt overlijden.Gemeente Zoetermeer © July 2001

Last update: 18 July 2001 (13:49)

Deel: ' Legionella geconstateerd in Zoetermeerse sportzaal '
Lees ook