gemeente hoorn

legionella in sporthal zwaag

analyse van watermonsters uit het waterleidingsysteem van sporthal zwaag heeft uitgewezen, dat de bacterie legionella pneumophila in het douchewater aanwezig is. de bacterie kan de gevreesde veteranenziekte veroorzaken.
de ggd heeft het gemeentebestuur op dinsdag 21 september hiervan in kennis gesteld. het gemeentebestuur heeft het bestuur van de sporthal direct opdracht gegeven de doucheruimtes buiten gebruik te stellen. dit om ieder risico van besmetting uit te sluiten. het bestuur van de sporthal heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen en opdracht gegeven een unit in de warmwaterinstallatie in te bouwen die legionella moet weren. de douches worden weer opengesteld voor gebruik, zodra deze unit aanwezig is en nieuwe watermonsters aangeven dat de gevaarlijke bacterie niet meer aanwezig is.
inmiddels zijn alle huisartsen in west-friesland en alle gebruikers/huurders van de sporthal van de situatie op de hoogte gesteld.

de legionellabacterie kan via het drinkwater in waterleidingsystemen binnenkomen. het aantal bacteriën dat via het drinkwater binnenkomt, is zeer laag en meestal niet aantoonbaar. er bestaat dan geen gevaar voor de gezondheid. onder gunstige omstandigheden kunnen de bacteriën zich vermeerderen tot aantallen die wel een gevaar voor de gezondheid vormen. legionella groeit bij temperaturen tussen de 25 en 55 graden, bij voorkeur in stilstaand water met voldoende voedingsstoffen.

op dit moment is de algemene aanbeveling om het water op een zodanige temperatuur te brengen dat bij het tappunt een temperatuur van minimaal 60 graden wordt bereikt. indien deze temperatuur niet kan worden gerealiseerd, is de aanbeveling de installatie periodiek door te spoelen met water van minimaal 60 graden. deze maatregelen, in combinatie met een deugdelijke staat en inrichting van de installatie, worden beschouwd als effectief om de groei van legionella te beheersen.

in sporthal zwaag is een circulerend warmwatersysteem, waarbij het water in de ringleiding op een temperatuur is afgesteld die lager is dan 60 graden. dit maakt het systeem gevoelig voor groei van legionella. het watermonster werd op 6 september genomen nadat de sporthal in de vakantieperiode zes weken buiten gebruik is geweest. na bericht van positieve monsters van legionella is het waterleidingsysteem doorgespoeld met water van minimaal 60 graden.

legionella pneumophila kan bij de mens een ernstige longontsteking veroorzaken. de wijze van besmetting is het inademen tot diep in de longen van kleine in lucht zwevende druppeltjes water waarin de bacterie zich in grote hoeveelheden ophoudt. mensen met een slecht werkend afweersysteem hebben een grotere kans op de ziekte. het ziektebeeld dat een legionellabacterie kan veroorzaken varieert van een griepachtig beeld (koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten
- van voorbijgaande aard, en niet levensbedreigend) tot een ziektebeeld met ernstige kortademigheid en hoge koorts. soms zijn er ook klachten van braken en diarree. een groot deel van de patiënten met een longontsteking raakt verward. besmetting leidt veelal niet tot zichtbare symptomen. de periode tussen besmetting en het ontstaan van klachten bedraagt 2 tot 10 dagen. de ziekte kan niet overgedragen worden van mens tot mens en is goed te genezen als het juiste antibioticum gegeven wordt.

de ggd kan niet uitsluiten dat mensen de legionellaziekte hebben opgelopen. de ggd adviseert mensen die in september gebruik hebben gemaakt van de douches in sporthal zwaag en één van bovengenoemde klachten hebben, contact met de huisarts op te nemen. er zijn tot dusver bij de ggd geen meldingen binnengekomen van patiënten met een legionella-pneumonie.

Deel: ' Legionella in Sporthal Zwaag Hoorn '
Lees ook