Gemeente Tiel


Legionella in zwembad Groenendaal Plus

In zwembad Groenendaal Plus in Tiel is bij een routinecontrole de legionellabacterie aangetroffen in de douches. Dit is gebleken uit de op 1 juli 2002 bekend geworden resultaten van metingen die op 18 juni 2002 zijn verricht. De douches zijn daarop direct tot nader order gesloten en zijn inmiddels chemisch gedesinfecteerd.

Totdat de legionellabacterie na controle-kweken niet meer wordt aangetroffen, blijven de douches gesloten. De controle-kweek wordt dinsdag 2 juli genomen, de uitslag wordt op donderdag 11 juli verwacht.

Het zwembad blijft gewoon open. Zwemmen in gechloreerd water is ongevaarlijk, omdat bij de in zwemwater toegepaste chloorhoeveelheden de legionellabacterie gedood wordt. Bezoekers van het zwembad ondervinden enige hinder omdat de mogelijkheid tot douchen voor en na het zwemmen niet aanwezig is.

Besmetting
De kans dat bezoekers van de afgelopen periode ziek worden, doordat ze wellicht in aanraking zijn geweest met de legionellabacterie, is gering. Slechts een zeer beperkt aantal mensen wordt ziek, nadat zij in aanraking zijn geweest met de bacterie. Kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand lopen meer kans om ziek te worden.

De besmetting vindt plaats via de longen, door inademing van zeer fijne waterdruppeltjes (nevel). De ziekte kan niet van de ene mens op de andere mens worden overgedragen en het drinken van legionella-besmet water vormt geen risico.

De ziekte begint met snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziektegevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39 graden Celsius. De patiënt hoest en is soms kortademig. De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is tussen de twee en tien dagen (gemiddeld vijf tot zes dagen). Als deze symptomen zich manifesteren moet er direct contact worden opgenomen met de huisarts. De ziekte is met antibiotica goed te behandelen.

Maatregelen
Zwembad Groenendaal Plus neemt een aantal maatregelen om legionella te voorkomen. De legionellabacterie nestelt zich in waterleidingen. Iedere week worden alle leidingen met zeer heet water doorgespoeld. Twee keer per jaar worden de leidingen doorgespoeld met chemicaliën. Periodiek worden controle-monsters genomen. Er zal een onderzoek worden gestart naar de vraag waarom de legionellabacterie ondanks de reeds genomen maatregelen toch in het leidingwater kon voorkomen.

Deel: ' Legionella in zwembad Groenendaal Plus Tiel '
Lees ook