Gemeente Almere

Persbericht 166

1 juni 1999

IN TWEE GYMNASTIEKZALEN LEGIONELLABACTERIE AANGETROFFEN

In de tweede serie monsters die genomen is bij waterleidingen in gemeentelijke gebouwen, blijkt dat twee gymnastiekzalen besmet zijn met een legionellabacterie. Pas woensdag kan worden vastgesteld of het hier om een ernstige of onschadelijke legionellabacterie gaat. Van de zaal aan de Zonnebloemweg was de waterinstallatie in het weekeinde al doorgespoeld. Bij die aan het Walt Disneyplantsoen was dat nog niet gedaan. Uit voorzorg zijn in die zaal daarom maandagmiddag de douches gesloten. Vanochtend is ook hier de waterinstallatie doorgespoeld.

Uit de resultaten van de onderzoeken is in ieder geval vast komen te staan dat er in 33 gebouwen niets aan de hand is. Deze gebouwen krijgen naast de ingang een poster waarop het goede resultaat van het onderzoek wordt vermeld.
Alle beheerders van sportaccommodaties die niet in beheer zijn bij de gemeente worden per brief geïnformeerd en gewezen op de te treffen preventieve maatregelen. Voor alle gemeentelijke gebouwen is nu een beheersplan opgesteld dat informatie geeft aan beheerders over maatregelen die op korte en lange termijn getroffen moeten worden. Deze plannen worden momenteel afgestemd met de GGD.

Vorige week donderdag sloot de gemeente een sporthal en een gymnastiekzaal in Haven nadat daar de gevaarlijke vorm van de legionellabacterie was geconstateerd. In Sporthal Waterwijk bleek de ongevaarlijke vorm aangetroffen. Op basis van die resultaten is direct gestart met maatregelen in alle andere gebouwen die zijn onderzocht. Inmiddels is alleen de gymnastiekzaal De Hoven in Almere Haven nog gesloten.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Zoekwoorden:

Deel: ' Legionellabacterie in gymnastiekzalen Almere '
Lees ook