Gemeente Lisse

Legionellapreventie
Op 13 oktober 2000 is de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater in werking getreden. De regeling moet een legionellabesmetting via collectieve leidingwaterinstallaties voorkomen en is met name van belang voor eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties in bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen en kantoorgebouwen. De gemeente Lisse is zowel verantwoordelijk voor gebouwen waar zij eigenaar van is als voor gebouwen die met haar financiële hulp zijn gesticht zoals verenigingen en stichtingen. De betreffende organisaties zijn hierover reeds benaderd. Gemeente Lisse heeft Duinwaterbedrijf Zuid-Holland opdracht gegeven de installaties in deze gebouwen te onderzoeken op risicos en waar nodig een beheersplan op te stellen. De kosten voor het onderzoek en beheersplan worden door de gemeente gedragen. Kosten voor het eventueel aanpassen van de installatie zullen in beginsel door de gebouweigenaren zelf moeten worden gedragen.

Natuurlijk staan er in Lisse ook gebouwen met een collectieve drinkwaterinstallatie waar de gemeente geen verantwoordelijkheid voor heeft. Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland is uiteraard bereid om ook voor deze bedrijven een risico-analyse uit te voeren en een beheersplan op te stellen. De kosten komen in dat geval voor rekening van het bedrijf zelf.

Deel: ' Legionellapreventie in gemeente Lisse '
Lees ook