Gemeente Houten


Legitimeren op het Afvalscheidingsstation
09/02/99

Elke inwoner van de gemeente Houten kan zijn of haar afval afgeven op het Afvalscheidingsstation aan de Veerwagenweg. Mensen die niet in de gemeente Houten wonen en of bedrijven mogen hun afval niet op het Afvalscheidings-stati-on afgeven. Zij betalen immers niet mee aan de service die het Afvalschei-dingsstation biedt. Vanaf zaterdag 31 januari is er steeksproefs-gewijs gecontroleerd of de mensen die hun afval naar het Afvalscheidings-station brengen inwoners van de gemeente Houten zijn. De personen die zich niet als zodanig konden legitimeren hebben een waarschuwing gekregen.

Denk aan een geldig legitimatiebewijs
Vanaf zaterdag 13 februari wordt iedereen die zich niet kan legitimeren als een burger van de gemeente Houten geweerd van het Afvalscheidingsstation. Met deze actie willen we bereiken dat de Houtense burger niet hoeft te btalen voor andermans afval. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Legitimeren op afvalscheidingsstation Houten verplicht '
Lees ook