Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IH. 2003/78
datum
14-02-2003

onderwerp
LEI-onderzoek 'Macht en prijsvorming in agrofoodketens' TRC 2003/1153

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u het rapport aan van het LEI-onderzoek 'Macht en prijsvorming in agrofoodketens'. Een inhoudelijke reactie zal ik u binnen afzienbare tijd doen toekomen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

dr. C.P. Veerman

Bijlage:
LEI-Rapport 'Macht en prijsvorming in agrofoodketens' (PDF-formaat,
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2003/par03031.htm . 399 Kb)


---

Deel: ' LEI-onderzoek 'Macht en prijsvorming in agrofoodketens' '
Lees ook