Gemeente Leiden

Leiden dient aanvraag voor ontwikkeling EWR/Slachthuisterrein in bij ministerie VROM

De gemeente Leiden vraagt 12 miljoen euro aan bij het ministerie van VROM om bijzondere ontwikkelingen bij de inrichting van het EWR/Slachthuisterrein mogelijk te maken.

Het gaat daarbij vooral om het stimuleren van de mogelijkheden voor particulier opdrachtgevers een woning te laten bouwen in dit gedeelte van Leiden Noord. Doel van het project is een woonmilieu te ontwikkelen in Leiden Noord dat goed aansluit bij de woonwensen die daar leven. De gemeente is van mening dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de sociale structuur in dit deel van de stad.

Stedelijke ontwikkelingen als particulier opdrachtgeverschap voor nieuwbouw en het realiseren van ondergrondse parkeervoorzieningen en bergingen maken het mogelijk te komen tot 'op maat' inrichten van het EWR/Slachthuisterrein. Gestreefd wordt naar intensief ruimtegebruik, in combinatie met hoogwaardige groenvoorzieningen en het behoud van cultuurhistorische elementen zoals onderdelen van het voormalige slachthuis.

Het geld dat aangevraagd wordt bij VROM is onder andere bestemd voor een uitgebreide informatiecampagne gericht op potentiële opdrachtgevers. Daarnaast worden particulier opdrachtgevers geschoold en begeleid in hun nieuwe rol. Verder is het geld onder meer bestemd voor het realiseren van ondergrondse parkeervoorzieningen.

De aanvraag vindt plaats in het kader van het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing.

Dit landelijke programma is erop gericht de kwaliteit van de stedelijke vernieuwing te versterken.

Naar verwachting wordt voor de zomer -bij een eerste selectie- bekend of het ministerie de aanvraag van de gemeente Leiden toelaat voor de tweede ronde. De definitieve uitslag wordt begin volgend jaar bekend gemaakt door het ministerie.

Deel: ' Leiden dient aanvraag voor ontwikkeling EWR/Slachthuisterrein in bij.. '
Lees ook