Gemeente Leiden

280 miljoen voor verbetering stad; Gemeente moet meerjarenplan vervolmaken

Leiden ondertekent aanstaande maandag een overeenkomst met minister Rogier van Boxtel van Grotestedenbeleid (GSB). Daardoor krijgt de stad de komende jaren waarschijnlijk beschikking over 280 miljoen gulden waarmee de stad grootsteedse problemen kan aanpakken.

'Waarschijnlijk', want Van Boxtel was niet meteen tevreden. Hij vindt dat het Leidse meerjarenplan, waarin staat wat met de miljoenen moet gebeuren, beter moet. Zo niet, dan kan hij het convenant opzeggen. Op 1 mei moet het herziene plan af zijn. Van het bedrag is 230 miljoen gulden al toebedeeld aan lopende projecten en regelingen. 50 miljoen gulden is bestemd voor aanvullende plannen. Leiden is overigens niet de enige stad die nog huiswerk heeft gekregen van de minister. Ook in Utrecht moet nog aan de plannen worden geschaafd.

Niet leuk
Wethouder Alexander Pechtold, sinds het aantreden van het nieuwe Leidse college verantwoordelijk voor het Leidse GSB-beleid, noemt de terughoudende reactie van Van Boxtel teleurstellend. 'Maar alle collegeleden hebben inmiddels uitgesproken dat het GSB voor de komende maanden de hoogste prioriteit heeft. Ik ben hoe dan ook van plan om onze huidige achterstand om te buigen in een voorsprong.' Eén element dat beter moet, is de meetbaarheid van de doelstellingen in het zogenaamde Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP). Anders kan niemand straks aantonen dat de doelen werkelijk gehaald zijn. Om de slagingskansen te vergroten, kan de gemeente rekenen op steun van andere steden. 'Je moet dat niet zien alsof we bij de hand genomen worden,' zegt Pechtold daarover, 'maar als een blijk van collegialiteit.'

Grotestedenbeleid
Leiden is één van de vijfentwintig steden die deelnemen aan het Grotestedenbeleid (GSB). Doel is de sterke kanten van de steden te gebruiken om grootsteedse problemen aan te pakken. De steden kunnen geld krijgen om onder meer langdurige werkloosheid te bestrijden, achterstandswijken op te knappen en de veiligheid op straat te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door meer samen te werken met andere gemeenten in de regio, met woningbouwcorporaties, welzijns- en wijkorganisaties, de middenstand en onderwijsinstellingen. Momenteel lopen in Leiden vijftig projecten die onder het GSB vallen. Het is de bedoeling dat er nog een groot aantal bijkomen.

Deel: ' Leiden krijgt 280 miljoen overheid voor verbetering stad '
Lees ook