Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Universiteit Leiden mede-winnaar inschrijving 'EU-China legal and judicial co-operation programme'

Persbericht 61 (28-apr-99)

In april 1998 schreef de Europese Commissie een project uit op het gebied van juridische samenwerking tussen landen van de Europese Unie en China: het 'EU-China legal and judicial co-operation programme'. Ongeveer tien verschillende projectgroepen hebben een voorstel ingediend om gestalte te geven aan zo'n samenwerkingsprogramma. Het voorstel dat mede werd ingediend door het Europa Instituut van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden werd door de Europese Commissie als het beste beschouwd. De overige leden van het winnende consortium waren: het Centre of International Legal Cooperation (Leiden), het Max Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (Universität von Heidelberg), het Centre for the Advanced Study of European and Comparative Law (Oxford Univerity) en Centre de Droit Européen (Université Paris II).

Het project neemt ca. vier jaar in beslag en er is een bedrag van 13,2 miljoen Euro mee gemoeid. Het doel van het project is het concept van de 'Rule of law' (de beginselen van de rechtsstaat) in China te helpen ontwikkelen en bevorderen. Dat gebeurt aan de hand van uitleg over Europese rechtssystemen, maar ook wordt het Chinese rechtssysteem nader geanalyseerd. Er worden drie verschilende trainingsprogramma opgezet: een programma voor Chinese juristen in het algemeen, een programma voor rechters en officieren van justitie en een programma voor Chinese ambtenaren en beleidsmedewerkers. Zij maken kennis met het Europese rechtssysteem van de diverse rechtsgebieden, zoals Europees recht, staatsrecht, strafrecht en belastingrecht. Het project krijgt vorm in nauwe samenwerking met de Chinese autoriteiten.

Projectleider is prof.mr. P.J. Slot, hoogleraar Economisch bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie:
mw. I. Houweling, project-assistent China-project telefoon: 071 52 77 36;
e-mail: i.houweling@law.leidenuniv.nl

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 03 mei 1999, 11:36 uur

Deel: ' Leiden mede-winnaar 'EU-China legal co-operation programme' '
Lees ook