Provincie Zuid-Holland


PROVINCIE ZUID HOLLAND, OVERHEID, POLITIEK, DEN HAAG, NEDERLAND

01-07-1999

Leiderdorpse brug dicht in spits
door noodverordening


De burgemeester van Leiderdorp heeft in een noodverordening bepaald dat de Leiderdorpse brug over de Oude Rijn in Leiderdorp tijdens de ochtend- en avondspits gesloten blijft voor alle scheepvaart. De verplichte sluiting geldt uitsluitend op werkdagen van 7.30 uur tot 9.30 uur en van 16.30 uur tot 18.30 uur. De noodverordening geldt tot nader order.

De burgemeester is tot dit besluit gekomen vanwege de overlast die wordt veroorzaakt door de vele wegwerkzaamheden in zijn gemeente. In combinatie met het openen van de brug voor de scheepvaart levert dit tijdens de spits zoveel filevorming op dat dit een gevaar vormt voor de openbare orde. "Met name het alarmverkeer wordt ernstig gehinderd, waardoor er ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en goederen", zo staat er in de noodmaatregel. Het provinciaal bestuur heeft haar brugwachters hierna opgedragen de brug niet te openen tijdens de spits en de brancheverenigingen ingelicht.

Deel: ' Leiderdorpse brug dicht in spits door noodverordening '
Lees ook