Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Leidraad en folder Ondergronds bouwen

Met welke veiligheidsaspecten moet rekening worden gehouden bij de besluitvorming over ondergrondse bouwwerken? Wat zijn de belangrijkste veiligheidsrisicos en hoe kan men zich daartegen wapenen? En wanneer kunnen welke instanties worden ingeschakeld? Deze en andere vragen worden beantwoord in Veiligheid in ondergrondse bouwwerken; Leidraad bij de besluitvorming.

De leidraad Ondergronds bouwen


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Leidraad en folder Ondergronds bouwen '
Lees ook