31 januari 2000

Verklaring voor de pers
Inzake de vermeende illegale herkomst van objecten in tentoonstelling 'Ritueel en Schoonheid' van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden

Recent zijn er vragen gerezen omtrent de herkomst van enkele kunstvoorwerpen uit de collectie van het MIHO MUSEUM in Japan, die op dit moment in de tentoonstelling 'Ritueel en Schoonheid' in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden te zien zijn. Het museum hecht eraan te benadrukken dat het niet betrokken is bij de vermeende illegale verwerving van kunstvoorwerpen uit de collectie van het MIHO MUSEUM. Noch exposeert het museum willens en wetens objecten waarvan de herkomst illegaal zou kunnen zijn.

De vraag naar de herkomst van een aantal objecten uit de expositie werd onlangs opgeworpen door journalisten van het Engelse dagblad 'The Times' en van het radioprogramma 'Damocles' van de KRO. In reactie hierop heeft het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) navraag gedaan bij New Scotland Yard in Engeland. New Scotland Yard heeft het museum verzekerd dat er geen onderzoek naar de herkomst van de betreffende kunstvoorwerpen plaatsvindt. Op de objecten die in de tentoonstelling te zien zijn berust geen claim van enige autoriteit of enig land, zo liet de woordvoerder van de Inspectie Cultuurbezit van het Ministerie van OCenW het museum weten. Bij de voorbereiding voor de overname van de reizende tentoonstelling heeft het RMO in Leiden een zorgvuldige procedure gevolgd met betrekking tot vooronderzoek, onder andere naar de herkomst van de te exposeren objecten. Het RMO heeft daarbij zoals gebruikelijk gehandeld, en wel volgens de gedragslijn voor museale beroepsethiek van de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) en de International Council of Museums (ICOM). Dit houdt onder meer in dat er uitvoerig overleg is geweest met het MIHO MUSEUM die eigenaar is van de kunstcollectie. Er bestond en bestaat ook nu voor het museum geen reden te twijfelen aan de herkomst van bepaalde voorwerpen uit het bruikleen van het MIHO MUSEUM. De tentoonstelling 'Ritueel en Schoonheid: Antieke meesterwerken uit het Miho Museum, Japan' zal zoals gepland en in ongewijzigde vorm nog tot en met 19 maart in Leiden te zien zijn.

Deel: ' Leids Museum 'niets te maken met illegale herkomst kunst' '
Lees ook