Gemeente Leiden

Leids onderwijs op glasvezelnetwerk

Op vrijdag 25 november aanstaande om 14.00 uur ondertekenen de gemeente Leiden, acht schoolbesturen, de Stichting de Digitale Sleutel en de Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling, twee overeenkomsten voor de aansluiting van 54 schoollocaties op het glasvezelnetwerk. Namens de gemeente zijn hierbij de wethouders Hessing (Onderwijs) en Geertsema (ICT) aanwezig. De ondertekening vindt plaats in de koffiekamer (kamer 263) op het stadhuis.

ICT en internet zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Computers worden op vele manieren ingezet in de klas. Met de aansluiting op het glasvezelnetwerk wordt het gebruik van internet makkelijker en sneller, zonder beperkingen door bandbreedte. Scholen zijn hierdoor beter in staat om ICT integraal onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs. Dit sluit aan op de toekomstvisie van de gemeente Leiden: de ontwikkeling van Leiden als kennisstad onder het motto 'Leiden, stad van ontdekkingen'. Op de 54 aan te sluiten locaties wordt zowel basis- als voortgezet onderwijs gegeven. Ook Mytylschool De Thermiek zal worden aangesloten op het netwerk.

In het voorjaar al startten vier scholen met een project via een breedbandverbinding. De Lorentzschool en de Morskring werken samen met Naturalis, kinderen kunnen live in de klas zien hoe bijvoorbeeld een vogel wordt opgezet. De Schakel (Lage Mors) en de Merenwijkschool doen een project om leerlingen digitaal kennis te laten maken met elkaars wijk. Verder is de openbare bibliotheek Leiden samen met basisschool Het Klankbord bezig om een schrijver een virtueel bezoek aan de klas te laten brengen. Al deze projecten worden pedagogisch en op het gebied van ICT ondersteund door de Pabo van de Hogeschool Leiden.

De overeenkomst tussen de schoolbesturen en de Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling regelt de aanleg en het onderhoud van glasvezel voor de scholen. Daarnaast is in deze overeenkomst bepaald dat een vertegenwoordiging van de schoolbesturen zitting heeft in het stichtingsbestuur. De andere overeenkomst, tussen schoolbesturen, stichting De Digitale Sleutel en de gemeente, regelt de subsidiëring van het gebruik van breedband en de verrekening van de kosten tussen de schoolbesturen.

Nadere informatie bij Fons Delemarre, bureau Communicatie gemeente Leiden, tel. (071) 516 50 55


---- --

Deel: ' Leids onderwijs op glasvezelnetwerk '
Lees ook