Rijksmuseum van Oudheden en Universiteit Leiden

24 maart 1999

Leidse archeologen vinden mummiekist met mummie
in Egypte

Archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden en de Universiteit Leiden hebben in een Oud-Egyptisch grafveld nabij Sakkara (Egypte) een beschilderde mummiekist met de mummie van een man uit circa 1450 v.Chr. opgegraven. De begraafplaats blijkt nu 100 jaar ouder te zijn dan werd aangenomen. Bij de mummie zijn een hartscarabee, een bronzen ring en een verguld borstsieraad met blauwe glazen kralen aangetroffen. De mummie was op een houten neksteun in de kist gelegd. De wijze van begraven en de bijgiften bestempelen de overledene als een man van aanzien. De kist en mummie zijn ter plaatse opgeslagen voor onderzoek en restauratie. De kist was in een kuil in het zand begraven. Er is geen grafsteen met opschrift gevonden, zodat de identiteit van de gemummificeerde man onbekend blijft. Anonimiteit is opmerkelijk voor een rijk graf op deze begraafplaats. De woestijn bij Sakkara, 30 kilometer ten zuiden van Cairo, was duizenden jaren in gebruik als begraafplaats voor hoge ambtenaren van de oude Egyptische hoofdstad Memphis. De versiering van de kist en de ligging van het graf ten opzichte van eerder gevonden graven doen vermoeden dat het graf stamt uit 1450 v.Chr. Dit zou betekenen dat deze begraafplaats 100 jaar eerder in gebruik is genomen dan tot nu toe werd gedacht. Voorheen werd aangenomen dat de begraafplaats stamt uit de periode van onder meer de farao's Amenophis III, Toetanchamon, Horemheb en Ramses II (ca. 1370-1250 v.Chr.). De vondst werd gedaan tijdens de 24ste opgravingscampagne van het Rijksmuseum van Oudheden in Egypte, die tegelijk de eerste is die samen met de Universiteit Leiden werd uitgevoerd. De opgraving stond onder leiding van dr. René van Walsem van de Leidse universiteit. Het archeologisch onderzoek in Sakkara heeft onder meer tot doel informatie te verkrijgen over de historische context van de Egyptische collectie van het museum in Leiden. Het museum is sinds het begin van de 19de eeuw in het bezit van een grote verzameling beelden en reliëfs, onder meer uit graven bij Sakkara. De reliëfs uit het graf van generaal Horemheb (de hoogste legerofficier ten tijde van Toetanchamon, die later zelf farao werd) en de beeldengroep van schatbewaarder Maya (een soort minister van financiën tijdens de regering van farao Toetanchamon) en zijn vrouw Merit behoren tot de topstukken van de museumcollectie. Het museum deed in de jaren 1975-1998 in samenwerking met de Londense Egypt Exploration Society onderzoek bij Sakkara. Het Brits-Nederlandse onderzoeksteam heeft vanaf 1975 tien grafcomplexen onderzocht. In 2000 zal de volledige restauratie van het rijk gedecoreerde graf van Maya gereed zijn. De grafkamers met fraaie reliëfs zijn weer opgebouwd en zullen wellicht in de toekomst opengesteld worden voor publiek. Het opgravingsproject in samenwerking met de Universiteit Leiden wordt begin volgend jaar voortgezet. Op 13 april geeft dr. René van Walsem in het Rijksmuseum van Oudheden een lezing over de resultaten van de opgravingen in Sakkara. Aanvang: 20.00 uur
Ingang: achterzijde van het museumgebouw (Papengracht 29) Kosten: ?2,50 (vrienden van het museum gratis)

Deel: ' Leidse archeologen vinden mummiekist met mummie in Egypte '
Lees ook