Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Leidse donaties voor watersnoodramp in zusterstad

Publicatiedatum: 14 februari 2003

Buffalo City, de Zuid-Afrikaanse zusterstad van Leiden, werd vorig jaar getroffen door een watersnoodramp. Leidse burgers en organisaties lieten hun medeleven blijken door diverse acties op te zetten. Een indrukwekkend bedrag van 20.000 euro werd ingezameld, en wordt nog eens verdubbeld door de gemeente. Op donderdag 13 februari wordt de fondsenwervingsactie feestelijk afgesloten.

INFORMATIE EN DIENSTVERLENING - Het geld is bestemd voor de bouw van nieuwe huizen voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Om het bedrag bijeen te brengen hebben diverse scholen, instellingen en kerken in november en december met veel inzet en enthousiasme kerstacties georganiseerd, collectes gehouden of hun kerstgratificaties afgestaan. Het College van Burgemeester en Wethouders houdt zich aan de belofte het bedrag van de donaties te verdubbelen.

Omdat zoveel mensen zich hebben ingezet voor de zusterstad wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de feestelijke afsluiting op donderdag 13 februari van 16.30 tot 17.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis.

Een aantal scholen en instellingen geeft dan een korte presentatie van hun actie. Het actiecomité overhandigt, samen met burgemeester Lemstra, het totaalbedrag van 40.000 euro op symbolische wijze aan de Stichting Leiden-Buffalo City. Tevens vertelt een vertegenwoordiger van de Van der Ley Stichting, die samen met de gemeente Buffalo City betrokken is bij de huizenbouw, over de plannen en de uitvoering ervan.

Deze pagina is gewijzigd op 14-02-2003

Deel: ' Leidse donaties voor watersnoodramp in zusterstad '
Lees ook