Gemeente Leiden

Leidse jeugd spreekt zich uit

Jongeren zijn in, zo blijkt uit de vele onderzoeken en interviews die niet alleen de gemeente Leiden, maar ook de provincie Zuid-Holland en de GGD's onder jongeren houden. Onlangs werden de resultaten van enkele onderzoeken bekend; tijd om het Leidse en regionale jongerenbeleid onder de aandacht te brengen.

'Voorheen', zo schetst Marga Harinck, beleidsadviseur jongeren van de gemeente Leiden, 'baseerden we ons beleid vooral op signalen die we van mensen kregen die met jongeren werken. Daarbij lag de nadruk op jongeren die problemen hebben of veroorzaken. Wat nieuw is aan de 'Jeugdmonitor', een grootscheeps onderzoek onder Leidse jongeren van 12 tot 17 jaar, is dat we alle jongeren vragen wat hen bezighoudt, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen, waarom ze spijbelen en waarom en hoeveel genotmiddelen ze gebruiken. De informatie die de enquêtes en interviews opleveren, is heel waardevol bij het maken van Leids jongerenbeleid.'

IJkpunt
De gemeente Leiden wil met de onderzoeksresultaten van de Jeugdmonitor 1999 meer dan alleen een compleet beeld van dé Leidse jeugd geven. Harinck: 'We willen de resultaten gebruiken als een ijkpunt. Over bijvoorbeeld twee jaar willen we de doelgroep opnieuw uitgebreid onderzoeken en kijken of onze aanpak vruchten afwerpt. Daarnaast levert Jeugdmonitor 1999 informatie voor de toekomst op. We weten nu hoeveel baby's en peuters er in een bepaalde wijk wonen. Dan weet je dat deze groep over tien jaar bepaalde wensen ten aanzien van uitgaansmogelijkheden in die buurt heeft. Daar kun je vroegtijdig op inspelen.'

Risicogroep
Aan de Jeugdmonitor heeft ook de GGD meegewerkt. 'Op initiatief van de GGD Midden Holland wilden we jongeren zélf te vragen hoe ze leven. Als GGD zijn we immers ook verantwoordelijk voor de (geestelijke) gezondheid van de jeugd en de jeugdhulpverlening', zegt Hanneke Tielen, projectleider van het onderzoek en werkzaam bij de GGD Zuid Holland Noord. 'Toen we subsidie bij de provincie aanvroegen, wilden ze die verstrekken op voorwaarde dat we het onderzoek in de gehele provincie zouden houden. Dit betekende gesprekken met 11.000 jongeren van de Zuidhollandse eilanden tot aan de Duin en Bollenstreek. Dit leverde informatie op over doelgroepen die voorheen moeilijk te bereiken waren. Daarnaast kwam uit de resultaten een risicogroep naar voren: kinderen uit eenoudergezinnen. Deze informatie is heel bruikbaar voor het opzetten van preventieprojecten in Leiden, de regio en de provincie.'

Werkconferentie
De resultaten van de Leidse Jeugdmonitor worden op 1 november tijdens een grote werkconferentie gepresenteerd aan alle instellingen en organisaties die zich binnen Leiden en de randgemeenten met jongeren bezighouden. 'Tijdens deze dag vinden ook workshops plaats waarin wordt bekeken hoe we de resultaten kunnen vertalen naar beleid en een samenhangende aanpak. We willen instellingen een werkopdracht meegeven. De gemeente zal nauw blijven samenwerken met de instellingen en de voortgang van de projecten bewaken. Op die manier willen we alle zaken die jongeren aangaan op actieve wijze aanpakken. Hierbij betrekken we ook jongeren zelf. En over twee jaar zullen we met een tweede Jeugdmonitor kijken of het beleid dat we nu ontwikkelen, jongeren inderdaad de kans geeft zich zo veel, veilig en goed mogelijk te ontplooien. De basis hiervoor is in elk geval heel stevig; jongeren hebben zich uitgesproken.'

Deel: ' Leidse jeugd spreekt zich uit '
Lees ook