Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 2-13 februari 1999

vrijdag 5 februari

Leidse oefenrechtbank Moot Court nu ook voor Tilburgse studenten Het succesvolle concept van de oefenrechtbank ‘Moot Court’ van de Leidse faculteit Rechtsgeleerdheid staat nu ook ter beschikking van de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. De beide decanen van de Leidse en Tilburgse juridische faculteit tekenen daartoe vandaag het contract. Leidse rechtenstudenten leren in de Moot Court-training met kracht van argumenten een stelling verdedigen voor een rechtbank van professionele rechters. Ze leren hoe ze een casus goed moeten voorbereiden en hoe ze die overtuigend kunnen presenteren. Bij dat laatste wordt ook gebruikt gemaakt van een video-camera. ’To moot’ betekent het bepleiten van een veronderstelde rechtszaak; Moot Court is dus eigenlijk een oefenrechtbank waarin studenten ofwel in de rol van eiser ofwel in de rol van gedaagde hun fictieve zaak bepleiten en proberen te winnen. Moot Court is in Leiden een vast onderdeel van het studieprogramma van de tweedejaarsstudenten Nederlands recht, studenten fiscale advocatuur en buitenlandse studenten die Engelstalige programma’s volgen. Met ingang van het nieuwe studiejaar 1999/2000 kunnen dus ook de Tilburgse aankomende juristen zich via de oefenrechtbank beter voorbereiden op hun toekomstige loopbaan. Een Leids juridisch docent zal de Tilburgse rechtenopleiding terzijde staan bij de invoering. Meer informatie mw.mr. A. Broekers-Knol, telefoon: 071-527 7627.

------------------------------ Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 28 januari 1999, 15:26 uur

Deel: ' Leidse oefenrechtbank nu ook voor Tilburgse studenten '
Lees ook