Gemeente Leiden

Winnaars gemeentelijke Pieternel Rol-prijs over het belang van emancipatie: 'Het wordt tijd dat er eens een man wint'

'Emancipatie voor iedereen' is dit jaar het thema voor de Pieternel Rol-prijs, de emancipatieprijs van de gemeente Leiden. Met dat motto zijn Dora Dolle-Willemse en Mathilde Boon, twee prijswinnaars uit het verleden, het van harte eens. Als het aan hen ligt, gaat de emancipatieprijs dit jaar naar een man.

Mathilde Boon werd bij de uitreiking van de Pieternel Rol-prijs in 1996 de meest geëmancipeerde werkgever van Nederland genoemd. Onder haar leiding krijgen vrouwen een eerlijke kans op carrière. Foto: Wim van Noort.

'Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in de emotionele kant van dingen. Je ziet dat ook terug in een organisatie. Ons bedrijf is een echte vrouwenclub. Dat betekent dat we wel een goed eindproduct willen afleveren, maar dat ik niet de hele tijd met de knoet rondloop.'

Aan het woord is Mathilde Boon, al meer dan een kwart eeuw directeur van het Leids Cytologisch Laboratorium. In 1996 won ze de Pieternel Rol-prijs. Aanleiding was haar karakteristieke manier van bedrijfsvoering. 'Ik ben ruim 25 jaar een werkgever voor veel vrouwen in Leiden. Daarbij discrimineer ik positief, zoals dat heet. Het is immers nog steeds zo dat vrouwen een achtergestelde positie hebben op de arbeidsmarkt. En daar probeer ik met mijn bedrijf actief iets aan te doen. Van de 35 medewerkers zijn er hier bijvoorbeeld maar vijf man.'

Het Leidse laboratorium is gespecialiseerd in het bestuderen van cellen en weefsels. Het gaat dan om het analyseren van uitstrijkjes of het onderzoek doen naar huidkanker en seksueel overdraagbare aandoeningen. Het laboratorium is inmiddels uitgegroeid tot het grootste in zijn soort in Nederland. Maar liefst negenhonderd huisartsen werken samen met het Leidse bedrijf.

Dora Dolle-Willemsen, onderzoeker van de Leidse universiteit, won de Pieternel Rol-prijs in 1999. Zij ontving de prijs voor haar studie naar de manier waarop leerkrachten voor de klas staan. Meest opvallende uitkomst: vaak stelt de leraar aan jongens denkvragen en aan meisjes vragen over feiten. Het gevolg is dat jongens eerder en meer worden gestimuleerd na te denken en meisjes niet. Met alle gevolgen voor later.

'De docenten waren onthutst. Vooral omdat ze een gelijke behandeling erg belangrijk vinden: wij geven iedereen evenveel aandacht, wát voor een achtergrond of sekse de leerlingen ook hebben.' Van Dolle-Willemsen kregen de onderzochte klassen een intensieve begeleiding, met veel succes. 'Uiteindelijk hebben we de verhoudingen weer gelijk getrokken. Na de training voelden zowel leerlingen als leerkracht zich stukken beter.' Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek verwerkt in een keuzeonderdeel voor elke leraar in opleiding.

Geen ivoren toren
Toen Mathilde Boon de prijs in ontvangst nam, werd ze de meest vrouwvriendelijke werkgever van Nederland genoemd. 'Het is hier een werkomgeving waar rekening wordt gehouden met schoolgaande kinderen. Ik kijk ook anders naar sollicitanten. Meer van: wat kan je en wat wil je? Het Cytologisch Laboratorium is geen onneembare ivoren toren. Ik heb dan ook nooit personeelsproblemen.' 'Meisjes hebben geen achterstand en ze zijn ook niet zielig', zegt Dolle-Willemsen strijdvaardig. 'Ze moeten alleen leren voor zichzelf op te komen. Gelukkig komt er een hele generatie power girls aan. Die komen op voor hun eigen recht, in plaats van het aanrecht.' Het zou overigens wel eens tijd worden dat de Pieternel Rol-prijs naar een man ging, zo vinden beide vrouwen. Dolle-Willemsen: 'Mannen worden immers steeds meer bij emancipatie betrokken'.

'De prijs is een maatschappelijke erkenning van je werk. Het komt immers onder de aandacht van een groot publiek', aldus Dolle-Willemsen. 'Voor mij was de Pieternel Rol-prijs aanleiding een boekje te schrijven, er zijn educatieve films gemaakt en bovendien ben ik op diverse televisiezenders geweest.' Ook Boon benadrukt de waarde van de prijs. 'Ik vind het een uitstekend initiatief. De gemeente Leiden laat mensen zien dat positieve actie heel goed mogelijk is. Vooralsnog is de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces laag, maar het wordt langzaam beter.' Lachend: 'Zolang er maar veel werkgevers zijn zoals ik!'

In 1999 ging de Pieternel Rol-prijs naar Dora Dolle-Willemsen voor haar onderzoek naar vrouwvriendelijkheid van onderwijzers. Foto: Wim van Noort.

Hoe meld ik een kandidaat aan voor de Pieternel Rol-prijs? Tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2000 wordt de winnaar van de achtste Pieternel Rol-prijs bekendgemaakt. Wethouder van Emancipatie Hans Baaijens zal de prijs, een wisseltrofee en een bedrag van 5000 gulden, uitreiken. Het thema is dit jaar 'Emancipatie voor iedereen'. Tot voor kort had emancipatie alleen betrekking op vrouwen, maar tegenwoordig nemen mannen steeds meer zorgtaken op zich en werken vrouwen vaker buitenshuis. Tot 31 januari kan iedereen voordrachten doen voor de Pieternel Rol-prijs 2000. Dat kunnen bedrijven, organisaties of personen zijn die zich ingezet hebben voor emancipatie. Stuur uw voordracht naar de dienst Cultuur en Educatie, ter attentie van Martina van Emstede, Postbus 9100, 2300 PC in Leiden. Voor meer informatie is zij telefonisch bereikbaar (071-5165203).

Deel: ' Leidse Pieternel Rol-emancipatieprijs nu ook voor mannen '
Lees ook