Gemeente Leiden

Hoge respons parkeerenquête

Vreewijk krijgt 'betaald parkeren'

In de wijk Vreewijk wordt in de loop van volgend jaar betaald parkeren ingevoerd. Uit de parkeerenquête van de gemeente blijkt dat iets meer dan de helft van de bewoners van de wijk daar voorstander van is. In de andere tien wijken buiten de singels is geen meerderheid voor betaald parkeren.

BOUWEN EN WONEN - De parkeerenquête in elf wijken van de stad had een hoge respons. Maar liefst 45 procent van de ruim elfduizend enquêteformulieren kwam ingevuld retour. Daarmee werd de eis dat minimaal een kwart van de bewoners moest reageren ruim gehaald. Alleen in Vreewijk was de benodigde meerderheid van de stemmers voor de invoering van betaald parkeren. De bewoners van deze wijk krijgen na de zomervakantie bericht hoe de parkeerregeling er precies uit komt te zien. In de loop van 2002 kan het betaald parkeren daadwerkelijk worden ingevoerd.

Andere wijken
De parkeersituatie in de overige wijken blijft een aandachtspunt van de gemeente. Tijdens informatieavonden deden bewoners verschillende suggesties, zoals het verbeteren van de handhaving vlak buiten het gebied met betaald parkeren, het verbeteren van de veiligheid van parkeerplaatsen, het beïnvloeden van het parkeergedrag van werknemers van bedrijven, het verkorten van de wachtlijsten voor een parkeervergunning in het centrum, het aanpakken van de locaties met meest schrijnende parkeerproblemen, het verder ontwikkelen van P&R-plaatsen en het verbeteren van parkeergarages. De gemeente gaat na welke plannen op korte termijn te verwezenlijken zijn. Oplossingen voor de langere termijn worden meegenomen in het parkeerbeleidsplan dat de gemeente op dit moment ontwikkelt.

Foto: Wim van Noort.

Deel: ' Leidse wijk Vreewijk krijgt 'betaald parkeren' '
Lees ook