Gemeente Utrecht

Boomplantdag: leilinde van 4 meter in de Voorstraat

Op de hoek van de Wijde Begijnestraat en de Voorstraat plant Jan van Zanen, wethouder openbare ruimte, woensdag 26 maart om half zes 's middags een bijzondere zilverlinde in leivorm. Hij doet dat samen met ondernemers en bewoners uit de buurt. Met het planten van deze boom op de nationale boomplantdag is de herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat op feestelijke wijze afgerond.

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat zijn enige tijd geleden opnieuw ingericht. Tijdens dat proces zijn bewoners, winkeliers en ondernemers via een 'klankbordgroep' nauw betrokken geweest bij de veranderingen. De nieuwe boom komt er op verzoek van deze groep. De plek waar de boom komt te staan, is met zorg gekozen. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond bijvoorbeeld het HOV-traject zullen geen consequenties hebben voor deze boom.

Wethouder Van Zanen hecht veel waarde aan het planten van deze boom. "De openbare ruimte is het verlengstuk van veel huiskamers in Utrecht. De plek om elkaar te ontmoeten. Dat vraagt om een prettige, veilige en schone aankleding. Groen hoort daar zonder enige twijfel bij."

Andere initiatieven
Naast deze markante leilinde worden er op en rond de nationale boomplantdag bijna 200 bomen in Utrecht geplant. In het Griftpark planten kinderen dinsdag 25 maart een aantal berken. Kinderen van Basisschool de Baanbreker planten zo'n 125 knotwilgen rondom Stadsboerderij De Koppel. In Veldhuizen planten kinderen samen met wijkwethouder Verhulst ongeveer 50 bomen.

Deel: ' Leilinde van 4 meter in de Voorstraat Utrecht '
Lees ook