Provincie Utrecht

Persbericht

Lekkage bij grondwatersanering Dagra leidt niet tot bodemverontreiniging

22-7-2002
Het water dat vorige week wegliep uit het pompgebouwtje aan de Plecht leidt volgens de provincie Utrecht en de gemeente Bunschoten niet tot extra verontreiniging van de bodem ter plaatse. Het pompgebouw wordt gebruikt voor de beheersing van het grondwater van het voormalige Dagraterrein.

Naar aanleiding van klachten uit de omgeving over water dat uit het gebouw stroomde zijn de politie, gemeente, brandweer en een provinciemedewerker vorige week dinsdagavond aan de Plecht gaan kijken. Ze constateerden dat een van de slangen tussen de pomp en het filter was losgeschoten. Daardoor kon het opgepompte grondwater wegstromen in de omgeving van het gebouwtje. De pomp is tijdelijk uitgeschakeld en de slang is direct weer vastgezet.

Het grondwater bevat naast andere stoffen vooral HCH, een bestrijdingsmiddel dat in het verleden door Dagra werd geproduceerd. Het water dat uit de slang is weggelopen, is al voorgefilterd en nog slechts licht verontreinigd. Daardoor leidt de overstroming niet tot meetbare verontreiniging van de bodem in de omgeving. Omdat de provincie en de gemeente daarover absolute zekerheid willen, hebben ze afgesproken enkele bodemmonsters te laten nemen. De uitkomsten daarvan worden na de zomervakantie verwacht en zodra die er zijn worden de omwonenden daarover geïnformeerd.

Wie meer informatie wil kan bellen met Ivo Kokje van de provincie Utrecht, telefoon (030) 2582040 of Judith Stijger van de gemeente Bunschoten, telefoon (033) 299 14 57.

Meer informatie: Karin Obdeijn, telefoon (030) 2582192 of Karin.Obdeijn@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Lekkage grondwatersanering Dagra leidt niet tot bodemverontreiniging '
Lees ook