Universiteit Maastricht


Persbericht 22 januari 1999

Om kwaliteit onderwijs en onderzoek te waarborgen

Universiteit Maastricht sluit met ING Bank voor 170 miljoen leningsovereenkomst

De Universiteit Maastricht (UM) heeft met de ING Bank een leningsovereenkomst gesloten ter waarde van bijna 170 miljoen gulden. Deze bestaat voor tweederde deel uit langlopende verplichtingen. Met dat bedrag wordt de snelle groei van de universiteit bekostigd. De UM investeert de komende jaren voor meer dan 200 miljoen gulden in huisvesting en faciliteiten. Het grootste deel van dat bedrag leent de universiteit op de kapitaalmarkt. De UM is de eerste universiteit die geheel zelfstandig voor een dergelijk bedrag de kapitaalmarkt op gaat. "De leningsovereenkomst met ING Bank is een belangrijke stap voor de waarborging van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Maastricht. We kunnen daarmee onze faciliteiten optimaliseren", zegt vice-voorzitter drs. L. Knegt van het college van bestuur van de UM. "Daarbij ben ik zeer tevreden over de condities."

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht is de snelst groeiende universiteit van het land. De UM dankt deze groei aan het unieke, probleemgestuurde onderwijssysteem, waarvan op dit moment ruim tienduizend studenten gebruik maken. Dankzij de matrixorganisatie is ook het wetenschappelijk onderzoek op een onderscheidende, multidisciplinaire manier georganiseerd. Daarnaast profileert zich de jongste universiteit van Nederland door haar sterke internationale oriëntatie.

Deel: ' Leningsovereenkomst Universiteit Maastricht en ING Bank '
Lees ook