Leon van Noort opvolger wethouder Gebben

Persbericht gemeenteraad Barendrecht EMBARGO TOT 31 AUGUSTUS 23.00 UUR

Gedegen onderzoek naar kandidaat wethouder voorafgaand aan benoeming

Leon van Noort opvolger wethouder Gebben

BARENDRECHT (31 augustus 2015) – De opvolger van VVD-wethouder Jeroen Gebben is bekend: Leon van Noort. De VVD heeft hem voorgedragen na een gedegen intern proces. Burgemeester Van Belzen en de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven hebben voorafgaand aan de benoeming en installatie van de kandidaat wethouder onderzoek gedaan om de kwaliteit van het openbaar bestuur te kunnen waarborgen. Van Noort gaat onderdeel uitmaken van de coalitie van EVB, VVD en D66.

De commissie van onderzoek van de geloofsbrieven is speciaal hiervoor samengesteld en bestaat uit Klaas Orsel (EVB), Peter Luijendijk (CDA) en Bert Arnold (D66). Tijdens de raadsvergadering van 15 september wordt Leon van Noort officieel voorgedragen. Dan zullen alle fracties hun bevindingen betrekken bij hun besluitvorming over de benoeming van de kandidaat wethouder.

Belang integriteit

De raad is zich ervan bewust dat integriteit alles te maken heeft met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan integriteit het vertrouwen van de inwoners in de (lokale) politiek maken of breken. Dit geldt voor alle politieke ambtsdragers, dus zowel college- als raadsleden. Vandaar dat ook in dit traject zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden.

Leon van Noort

Leon van Noort (1974) is op dit moment werkzaam als Service Delivery Manager bij Connexys. De laatste 5 jaar was hij Fractievoorzitter voor de VVD in Lansingerland. Van Noort over zijn benoeming: “Ik ben erg verheugd en blij met de unanieme voordracht van de VVD fractie. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met de andere coalitiepartijen (EVB en D66), de burgemeester en de rest van de raad in Barendrecht. Barendrecht is in mijn ogen erg vergelijkbaar met mijn huidige gemeente Lansingerland, ook een gemeente met veel kansen en mooie voorzieningen. Ik hoop dan ook vanuit het college, namens de VVD, samen met en voor de inwoners verder te kunnen werken en bouwen aan het mooie Barendrecht.”

Wethouderswissel tijdens raadsvergadering

Op dinsdagavond 15 september wordt Van Noort beëdigd als wethouder. Op dezelfde avond treedt de huidige VVD wethouder Jeroen Gebben af als wethouder. Hij wordt vanaf die datum Voorzitter van het College van bestuur van de Edudelta Onderwijsgroep.

Deel: ' Leon van Noort opvolger wethouder Gebben in Barendrecht '


Lees ook