Katholieke Universiteit Brabant11 april op KUB

Leonardolezing door dichter-psychiater Rutger Kopland

Dinsdag 11 april verzorgt Rutger Kopland (pseudoniem van prof. dr. R.H. van den Hoofdakker) de jaarlijkse Leonardolezing van de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Brabant. Aanvang van de lezing 16.30 uur in de Aula van de KUB.

Titel van de lezing is Poëtische wetenschap. Inleiding in de patafysica'. Patafysica is een nog weinig bekende tak van wetenschap die door de Franse (toneel)auteur Jarry ontwikkeld is aan het eind van de negentiende eeuw. Het is zelfs een poëtische wetenschap, aldus Rutger Kopland.

Hebben de gebruikelijke wetenschappen een fysische, het zij een metafysische strekking, zijn zij ofwel theoretisch ofwel empirisch van aard, de patafysica is van dit alles niets en dus van een veel grotere reikwijdte. Met andere woorden: de patafysica is de wetenschap van de uitzonderingen en de denkbeeldige oplossingen waarin bewust werkelijkheid en droom, wetenschap en fictie met elkaar verward worden. De patafysica is ontstaan als grap, maar is uitgegroeid tot een levenshouding. Met als voornaamste kenmerken humor en zin voor het absurde. Kopland zal in deze vrolijke lezing zijn visie op de patafysica uiteenzetten.

Rutger Kopland is gasthoogleraar aan de Letterenfaculteit. In het kader van de Leonardoleerstoel verzorgt Rutger Kopland een collegereeks en twee publiekslezingen.
Kopland was hoogleraar in de Biologische Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het Academisch Ziekenhuis. Het onderzoek van zijn afdeling betrof vooral de biologische achtergronden en behandelingsmogelijkheden van depressieve stoornissen (waaronder de zogenaamde "winterdepressies"). Naast puur wetenschappelijke publicaties schreef hij ook essays over de psychiatrie, recentelijk gebundeld onder de titel "De mens als speelgoed" (1995).
Als dichter publiceerde hij 11 bundels, de eerste "Onder het vee" in
1966, de laatste, "Tot het ons loslaat", in 1997. In 1999 verschenen deze bundels in een verzamelband. Daarnaast schreef Kopland essays over poëzie: "Het mechaniek van ontroering" (1995), "Jonge sla in het oosten" (1997), en "Mooi, maar dat is het woord niet" (1998).
Kopland ontving diverse prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs en de V.S.B.-prijs, respectievelijk in 1988 en 1998. In 1999 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit voor Humanistiek vanwege zijn wetenschappelijk, essayistische en poëtische oeuvre. De lezing is voor eenieder vrij toegankelijk.
Persvertegenwoordigers zijn welkom.
Voor nadere informatie: Annelieke Koster, PR-functionaris Letterenfaculteit, tel. (013) 466 33 57.

28-03-2000 KUB

Deel: ' Leonardolezing door dichter-psychiater Rutger Kopland '
Lees ook