Politieke Barometer Onderwijs:


Leraren en schooldirecteuren zeer gereserveerd over Rutte II

UTRECHT, 20121113 -- Volgens leraren en schooldirecteuren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs heeft de PvdA het meest van haar verkiezingsprogramma verwezenlijkt, zowel in het ‘totale regeerakkoord’ als in de onderwijsparagraaf van het regeerakkoord. VVD en ook de PvdA verliezen veel aanhang in het onderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek uitvoerde onder 2.561 leraren en directeuren.

Leraren en schooldirecteuren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs staan zeer gereserveerd tegenover het kabinet Rutte II. De meerderheid (basisonderwijs 61%, voortgezet onderwijs 54%) staat neutraal tegenover het kabinet en geeft het kabinet ‘het voordeel van de twijfel’. Dat geldt eveneens voor het vertrouwen van leraren en schooldirecteuren in de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: een kleine groep (basisonderwijs 7%; voortgezet onderwijs 9%) heeft vertrouwen in haar; de meerderheid (resp. 61% en 56%) geeft haar het voordeel van de twijfel.

Zowel de PvdA als de VVD verliezen veel aanhang onder leraren en schooldirecteuren: de VVD valt in het basisonderwijs terug van 17% naar 10% en in het voortgezet onderwijs van 12% naar 5%; de PvdA gaat in het basisonderwijs van 26% naar 21% en in het voortgezet onderwijs van 32% naar 23%. 

Dat blijkt uit een representatief online onderzoek dat in het kader van de Politieke Barometer Onderwijs in de dagen direct na de installatie van Rutte II (5 november 2012) is uitgevoerd. Aan het onderzoek namen 2.561 leraren en directeuren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs deel. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

Leraren en schooldirecteuren zeer gereserveerd over Rutte II en de nieuwe minister van onderwijs
Op de vraag ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in het kabinet Rutte II’ reageren leraren en directeuren zeer gereserveerd. In het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vso, vmbo, havo en vwo) staat 63% neutraal tegenover het kabinet Rutte II (waarvan vervolgens 54% het kabinet ‘het voordeel van de twijfel geeft’ en 9% ‘niet het voordeel van de twijfel geeft’), 23% heeft geen vertrouwen in het kabinet en 14% heeft wel vertrouwen in het kabinet.

In het basisonderwijs staat 73% neutraal tegenover het kabinet Rutte II (waarvan vervolgens 61% het kabinet ‘het voordeel van de twijfel geeft’ en 12% ‘niet het voordeel van de twijfel geeft’), 15% heeft geen vertrouwen in het kabinet, 12% heeft wel vertrouwen in het kabinet. 

Hetzelfde beeld, dezelfde gereserveerdheid zien we als we leraren en directeuren de vertrouwensvraag voorleggen over de nieuwe minister Jet Bussemaker: in het voortgezet onderwijs staat 65% neutraal tegenover de minister (waarvan vervolgens 56% de minister ‘het voordeel van de twijfel geeft’ en 9% ‘niet het voordeel van de twijfel geeft’), 15% heeft geen vertrouwen in de minister en 9% heeft wel vertrouwen in de minister. Eén op de negen (11%) heeft nog geen oordeel over de minister.

In het basisonderwijs staat 71% neutraal tegenover de minister (waarvan vervolgens 61% de minister ‘het voordeel van de twijfel geeft’ en 10% ‘niet het voordeel van de twijfel geeft’), 8% heeft geen vertrouwen in de minister en 7% heeft wel vertrouwen in de minister. Eén op de zeven (15%) heeft nog geen oordeel over de minister. 

PvdA drukt stempel op regeerakkoord en op de onderwijsparagraaf
Het landelijke beeld dat de PvdA een duidelijke stempel op het regeerakkoord heeft gedrukt, zien we ook in het onderwijs terug: 44% van de leraren en schooldirecteuren in het voortgezet onderwijs vindt dat de PvdA het meest van haar verkiezingsprogramma in het regeerakkoord heeft verwezenlijkt, slechts 6% is van mening dat dit geldt voor de VVD. Bij leraren en schooldirecteuren in het basisonderwijs zien we een vergelijkbaar beeld: respectievelijk 36% en 8%.

Een relatief grote groep (voortgezet onderwijs 30%, basisonderwijs 24%) vindt dat beide partijen evenveel van hun verkiezingsprogramma in het regeerakkoord hebben verwezenlijkt.

VVD en PvdA verliezen aanhang onder leraren en schooldirecteuren
De VVD had al een beperkte aanhang in het voortgezet onderwijs (12% van de leraren en directeuren heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen VVD gestemd) en levert ook nog flink in: 5% van de leraren en directeuren in het voortgezet onderwijs zou nu VVD stemmen. In het basisonderwijs zien we voor de VVD eenzelfde teruggang: 17% bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, nu nog 10%. 

Voor de PvdA zien we eveneens de aanhang afkalven: 23% van de leraren en directeuren in het voortgezet onderwijs zou nu PvdA stemmen en dat was bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 32%). In het basisonderwijs gaat de PvdA terug van 26% bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen naar nu 21%. 

Het huidige kabinet van VVD en PvdA zou, als het aan het basisonderwijs zou liggen, in plaats van 79 zetels (de huidige situatie in de Tweede Kamer) kunnen steunen op slechts 48 zetels en als het aan het voortgezet onderwijs zou liggen zelfs op 28 zetels.

De onderzoeksrapportage is te downloaden via: https://www.duo-onderwijsonderzoek.nl


Deel: ' Leraren en schooldirecteuren zeer gereserveerd over Rutte II '
Lees ook