FNV Bouw


FNV Bouw: leren van or-verkiezingen in Europa

FNV Bouw nodigt zijn Europese collega's uit voor een symposium over landelijke ondernemingsraadsverkiezingen. De bond wil leren van de ervaringen in landen als België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, waar eens in de paar jaar voor alle bedrijven tegelijk verkiezingen voor de medezeggenschapsorganen worden gehouden. Het symposium moet de plannen van de bond voor zulke gezamenlijke verkiezingen verder onderbouwen; de bond denkt hiermee de positie van ondernemingsraden te versterken.

Een week lang aller ogen gericht op de ondernemingsraad, door heel Nederland. Met radiospotjes en billboards. Dat zet de zeggenschap van werknemers over hun werk veel meer in de schijnwerpers dan nu het geval is met or-verkiezingen per bedrijf, denkt FNV Bouw. Juist doordat elke week wel ergens een nieuwe ondernemingsraad wordt gekozen, blijft de aandacht ervoor versnipperd. Het gebrek aan belangstelling voor het or-werk heeft grote nadelen. Vaak zijn er te weinig kandidaten, zodat niet alleen zetels onbezet blijven maar er vaak ook geen verkiezingen hoeven plaats te vinden, omdat alle kandidaten al automatisch zijn gekozen. Op die manier kunnen kandidaten zich niet profileren. Vaak vormen zij geen afspiegeling van het personeelsbestand: vrouwen, jongeren en allochtonen zijn in ondernemingsraden ondervertegenwoordigd. Gezamenlijke verkiezingen dragen er volgens FNV Bouw toe bij dat de ondernemingsraad een breder draagvlak krijgt, wat de zeggenschap van werknemers over hun eigen werk versterkt. Gelukkig zijn er ook ondernemingsraden waar al dit soort problemen niet speelt. Helaas blijkt echter uit ervaringen van FNV Bouw en uit cijfers van het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden GBIO dat dat niet de meerderheid is. Bovendien komen bedrijven waar helemaal geen ondernemingsraad is, daarmee nu vaak gemakkelijk weg. Tijdens een gezamenlijke or-verkiezingsweek vallen ze meer op, wat de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden bevordert. Wordt het werkelijk in één klap beter met landelijke or-verkiezingen? Daarom wil FNV Bouw weten hoe de 'sociale verkiezingen', zoals ze bijvoorbeeld in België heten, in andere landen verlopen. Met die ervaringen wil de bond zijn plannen verder uitwerken. Dat het draagvlak van de ondernemingsraad moet worden versterkt, staat voor FNV Bouw als een paal boven water. Steeds vaker worden in CAO's afspraken gemaakt die nadere uitwerking in de bedrijven vergen. Zowel werknemers als werkgevers vragen om dit soort 'maatwerk' wanneer centrale afspraken als te knellend worden ervaren. Maar dan moet wel eerst de zeggenschap van werknemers goed geregeld zijn, vindt FNV Bouw. Over de precieze datum voor het symposium is nog overleg met de collega-bonden in Europa. Gedacht wordt aan eind dit jaar, begin volgend jaar.

FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden

Tel (0348) 575 575

Fax: (0348) 423 610
E-mail: info@fnvbouw.nl

Deel: ' Leren van OR-verkiezingen in Europa '
Lees ook