Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
129

Directie:
voorlichting

26-09-2001

Status:
informatie

Lesgeld en compensatie komend schooljaar 72 gulden hoger

Minister Hermans (OCenW) heeft het lesgeld voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs voor het schooljaar 2002-2003 vastgesteld op 885 euro (ongeveer 1950 gulden). Dit betekent een verhoging van 72 gulden ten opzichte van dit schooljaar. Tegelijkertijd gaat de tegemoetkoming in de schoolkosten voor het lesgeld met hetzelfde bedrag omhoog. Ook leerlingen die in aanmerking komen voor aanvullende beurs volgens de Wet op de studiefinanciering krijgen de verhoging van het lesgeld vergoed.
Lesgeld is verschuldigd voor leerlingen aan dagscholen in het voortgezet onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, die voor het begin van het schooljaar (1 augustus) zestien jaar of ouder zijn. In het schooljaar 2002-2003 zijn dat ongeveer 440.000 leerlingen. Hiermee is een bedrag van ongeveer 380 miljoen euro (ongeveer 840 miljoen gulden) gemoeid.

Voor leerlingen die een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen, wordt het lesgeld door de Informatie Beheer Groep zoveel mogelijk direct met de tegemoetkoming verrekend. Dit om onnodige overboekingen en administratie te voorkomen. Voor leerlingen met studiefinanciering wordt (de verhoging van) het lesgeld volledig vergoed in de aanvullende beurs (als daar recht op bestaat).

omhoog laatst bijgewerkt 26-09-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Lesgeld en compensatie komend schooljaar 72 gulden hoger '
Lees ook