Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 7 december 2010

Lesmethode stuurt docenten en leerlingen de wereld in

De vernieuwde 'Wereldwijs' is de aardrijkskundemethode van Malmberg voor de onderbouw. Binnen Wereldwijs staat de beleving van de wereld centraal. Ter promotie van de methode krijgen docenten de unieke kans om, samen met een klas, de wereld echt te beleven. Door een aardrijkskundeles te geven op een inspirerende locatie, ergens in Nederland.

In de vernieuwde Wereldwijs staat in elk hoofdstuk een land of regio centraal. Vanuit deze gebieden zoomt Wereldwijs uit naar het wereldbeeld. Met prikkelende onderwerpen en mooie beelden legt de methode geografische verschillen uit en helpt het leerlingen verklaren wat zij om zich heen zien. Dat maakt de lesstof concreet en levendig.

Om dit te onderstrepen wordt de methode letterlijk in de praktijk gebracht. Aardrijkskundedocenten maken daarom kans les te geven op bijvoorbeeld Neeltje Jans, Schiphol, in de Rotterdamse havens of tijdens het wadlopen. Geïnteresseerde docenten kunnen zichzelf en hun klas opgeven via www.dewereldmoetjebeleven.nl.

Einde persbericht

Zoekwoorden:

Deel: ' Lesmethode stuurt docenten en leerlingen de wereld in '


Lees ook