Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Datum: 03-08-1999

Bericht

Lespakket over drinkwatervoorzieningen

'Drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden' is het thema van het nieuwe lespakket van de OSA (Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam). Het pakket is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw vwo. Zij maken aan de hand van een website kennis met de drinkwaterproblemen in Nicaragua en Mozambique. Via een quiz op de site werken de leerlingen naar een afsluitend debat. Het totale pakket bestaat uit een docentenhandleiding, een leerlingenhandleiding en de uitgave 'Drinkwater en sanitatie' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Prijs: f 25,- per lespakket.

Meer informatie:
OSA, Annemiek Vriezen, Nieuwe Herengracht 29-1, 1011RL Amsterdam, telefoon: 020-6830310.

Deel: ' Lespakket over drinkwatervoorzieningen '
Lees ook