Vlaamse Christendemocraten (CVP)

Afzender:
Luk Vanmaercke, directeur communicatie
tel: 02.238.38.75 fax: 02.238.38.60
E-mail: lvanmaercke@cvp.be
Website: https://www.cvp.be/

REGERING KAN DE SCHIJN NIET LANGER OPHOUDEN

Kamerfractieleider Yves Leterme maakte gisteren in het parlement brandhout van de beleidsverklaring van premier Verhofstadt. De regering mist de moed om een toekomstgerichte beleid te voeren. Tegenover het paars-groene "land van beloften" plaatst CD&V de werkelijke toestand van het land. De volledige tussenkomst van Yves Leterme vindt u op onze site www.cdenv.be

Luk Vanmaercke
Woordvoerder
02 238 38 76
lvanmaercke@cdenv.be

Deel: ' Leterme maakt brandhout van regeerverklaring volgens CVP '
Lees ook