Rijksuniversiteit Groningen


Nummer 127 30 september 1999

Letterenhoogleraar Drijvers neemt afscheid

Na een verbintenis van bijna veertig jaar neemt prof.dr. Han Drijvers afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De hoogleraar Semitische Taal- en Letterkunde vervulde verschillende bestuurlijke functies binnen de universiteit. De afscheidsrede die Drijvers op 5 oktober 1999 uitspreekt grijpt terug op het onderwerp waar hij ooit zijn wetenschappelijke carrière mee begon: de antieke stad Edessa.

Drijvers is hoogleraar Semitische Taal- en Letterkunde en de Archeologie van het Nabije Oosten bij twee faculteiten van de RUG. Hij houdt zich bezig met het vroeg-Syrische christendom, Aramese inscripties in Syrië en Mesopotamië, de godsdiensten van het Hellenisme en de Romeinse Keizertijd en met disputen tussen christenen en moslims tijdens de vroege ontwikkeling van de Islam. Onder zijn leiding verwierf het Instituut voor Semitische Talen en Cultuur internationaal aanzien.

School van Edessa

Drijvers promoveerde in 1966 op bewaard gebleven teksten van Bardaisan van Edessa, een vroeg-christelijke auteur uit Syrië. In de afscheidsrede, getiteld 'Politiek en Wetenschap: de Sluiting van de School van Edessa' keert hij terug naar Edessa, het huidige Urfa in Zuid-Oost Turkije. Edessa had in de vijfde eeuw een beroemde school, waarin ondermeer bijbelexegese werd onderwezen. De School nam voluit deel aan de religieuze twisten van die tijd over het wezen van Jezus Christus. Drijvers beschrijft hoe de 'maatschappelijke relevantie' van haar leer de School uiteindelijk noodlottig werd. Hij signaleert tal van parallelen met hedendaagse politieke en ideologische stromingen en gebeurtenissen.

RUG-bestuurder

In de loop der jaren vervulde Drijvers talrijke bestuurlijke functies binnen de universiteit. Van 1972 tot 1974 maakte hij deel uit van het College van Bestuur van de RUG. Later werd hij Dekaan van de Faculteit der Letteren (1981-1983). Ook buiten de universiteit was Drijvers bestuurlijk actief. Bij het grote publiek verwierf hij vooral bekendheid als panelvoorzitter in de consumentenrubriek 'Kassa!'

Curriculum Vitae

Prof.dr. Han W.J. Drijvers (Winschoten 1934) studeerde theologie en Semitische taal- en letterkunde in Groningen. Na zijn promotie in 1966, volgden aanstellingen tot persoonlijk lector aan de letterenfaculteit (1970) en aan de Faculteit der Godgeleerdheid (1972). In 1977 en 1978 verbleef hij op uitnodiging aan het prestigieuze Institute of Advanced Studies van de Princeton University, New Jersey, USA. Hij is sinds 1986 hoogleraar.

Deel: ' Letterenhoogleraar Drijvers neemt afscheid van RUG '
Lees ook