Letterenstudie Rotterdam kan verder


ROTTERDAM, 20110426 -- Rotterdamse studenten kunnen voor de letteren blijven kiezen. Dankzij financiële bijdragen van een aantal particuliere fondsen, met name de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, is het voortbestaan van de bijzondere leerstoel Literatuur en Samenleving verzekerd. Professor Frans-Willem Korsten zal nog eens vier jaar zijn werk aan de Erasmus School for History, Culture and Communication kunnen voortzetten.

De bijzondere leerstoel aan de Erasmus Universiteit is in 2007 ingesteld vanwege de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam. Dit is een initiatief van het Rotterdams Letterenoverleg, een platform van onder meer uitgevers, boekhandelaren, schrijvers en dichters. De leerstoel is bedoeld om letterenstudies te stimuleren en het culturele leven in de stad te versterken, met name op letterengebied.

De colleges die prof. Korsten aanbiedt, trekken bovengemiddelde aantallen studenten. Vooral de link van literatuur met andere disciplines, zoals recht, politiek en sociologie blijkt populair. Bovendien werkt prof. Korsten mee aan tal van culturele activiteiten in Rotterdam. Hij is lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en staat bekend als een deskundig en geïnspireerd debater.

Nu het voortbestaan van de bijzondere leerstoel gegarandeerd is, zal de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam zich richten op verbreding en versterking van de basis ervan door onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk moet letterenstudie met een eigen signatuur een stabiele plek krijgen in de stad, die al eeuwenlang kan bogen op beroemde schrijvers, denkers en dichters.


Deel: ' Letterenstudie Rotterdam kan verder '
Lees ook