Level 3 neemt Global Crossing over

Door de combinatie ontstaat een vooraanstaand,e mondiale aanbieder van communicatie met een groot netwerkbereik, mondiale omvang en een uitgebreide dienstenportefeuille voor het leveren van verbeterde mogelijkheden aan klanten

De transactie creëert aanzienlijke waarde door middel van synergievoordelen; leidt tot aanzienlijke verbetering van de balans en het kredietprofiel

Verwacht wordt dat het bedrijf in 2013 volledig geïntegreerd is in Level 3 op basis van een vrije kasstroom per aandeel

De combinatie zal Level 3 in een betere positie brengen voor uitbreidingsmogelijkheden op belangrijke, wereldwijde markten

BROOMFIELD, Colorado, en FLORHAM PARK, N.J. (VS)--(BUSINESS WIRE)-- 20110416 --

Level 3 Communications, Inc. (NASDAQ: LVLT) en Global Crossing Limited (NASDAQ: GLBC) hebben vandaag bekendgemaakt dat zij een definitieve overeenkomst zijn aangegaan conform welke Level 3 Global Crossing zal overnemen door middel van een belastingvrije, aandeel-voor-aandeeltransactie. Het samengevoegde bedrijf zal een uniek, mondiaal platform van diensten bieden, ondersteund door glasvezelnetwerken op drie continenten, die op elkaar aangesloten zijn middels uitgebreide onderzeese faciliteiten. Het gecombineerde netwerk zal de wereldwijde klant van dienst zijn via een eigen netwerk in meer dan 50 landen en via verbindingen met meer dan 70 landen. Door deze transactie zal een bedrijf ontstaan met een pro forma gecombineerde omzet van $6,26 miljard over 2010 en een pro forma gecombineerde aangepaste EBITDA over 2010 van $1,27 miljard vóór en van $1,57 miljard na de verwachte synergievoordelen.

Volgens de voorwaarden, en onderhevig aan de bepalingen van de overeenkomst, zullen de aandeelhouders van Global Crossing 16 gewone aandelen van Level 3 krijgen voor ieder gewoon aandeel of preferent aandeel van Global Crossing, in eigendom bij de sluiting. Gebaseerd op de aandelenprijs bij sluiting van Level 3 op 8 april 2011, wordt de transactie gewaardeerd op $23,04 per gewoon of preferent aandeel van Global Crossing of ongeveer $3,0 miljard, inclusief de overname van ongeveer $1,1 miljard aan schuld op 31 december 2010. Global Crossing heeft ongeveer 79 miljoen basis- en preferente aandelen uitstaan en ongeveer 83 miljoen aandelen uitstaan op een volledig verwaterde basis, dat van invloed is op uitstaande aandelentoekenningen, maar exclusief op prestatie gebaseerde aandelenuitkeringen.

Door de transactie zal een bedrijf ontstaan met een uniek vermogen om aan de plaatselijke, nationale en mondiale behoeften van de klant te voldoen op een grote verscheidenheid van markten. Door de sterke punten van beide bedrijven te combineren, kan de entiteit een uitgebreid assortiment aan eind-tot-eind data-, video- en spraakoplossingen bieden aan bedrijven, overheden, de groothandel en op inhoud en op internet gebaseerde klanten.

“Wij denken dat deze transformationele combinatie aanzienlijke waarde zal opleveren voor beleggers, klanten en medewerkers van zowel Level 3 als Global Crossing”, aldus Jim Crowe, chief executive officer van Level 3. “De twee bedrijven vullen elkaar op overtuigende wijze aan op het gebied van netwerken, dienstenportefeuilles en klanten. Door gebruik te maken van de sterke punten van elkaar en het grote bereik ontstaat een zeer efficiënt en uitgebreider mondiaal platform dat goed gepositioneerd is om aan de plaatselijke en internationale behoeften van onze klanten te voldoen.”

“Door deze transactie krijgen de aandeelhouders van Global Crossing een aantrekkelijke prijs en aanzienlijke deelname in het positieve potentieel van een grootschalig, toonaangevend communicatiebedrijf met een brancheleidende omvang vermogen. Door de gecombineerde dienstverleningsmogelijkheden, het uitgebreide netwerk en de getalenteerde medewerkers van de twee bedrijven zal er een sterkere, mondiale concurrent ontstaan op het gebied van communicatie met aantrekkelijke aanbiedingen voor de markt”, aldus John Legere, chief executive officer van Global Crossing. “Beide bedrijven hebben de reputatie dat ze behendig en flexibel inspelen op de communicatiebehoeften van de klant. Wij verwachten dat ze dit kunnen voortzetten, met als extra voordeel dat ze de klanten een veel groter bereik en meer producten en diensten kunnen aanbieden.”

“Wij kijken ernaar uit Singapore Technologies Telemedia, de grootste aandeelhouder van Global Crossing, te kunnen verwelkomen als een belangrijke belegger”, aldus Crowe. “Het zijn uitzonderlijk deskundige managers met belangen in telecommunicatie- en informatiebedrijven in een aantal landen. Zij kennen de technologie en zij kennen de branche. Hun uitgebreide ervaring op het gebied van communicatie en hun kennis van internationale markten zal een groot voordeel voor ons zijn.”

“Deze strategische combinatie is een belangrijke mijlpaal voor zowel Global Crossing als Level 3 en is een waarde creërend voorstel voor alle belanghebbenden", aldus Lee Theng Kiat, president en chief executive officer van Singapore Technologies Telemedia (ST Telemedia). "Wij denken dat de gecombineerde sterke punten van de twee bedrijven ze in een zeer gunstige en concurrerende positie zullen brengen om in de VS uit te breiden en mondiaal te concurreren.”

“We zetten alles op alles om een zeer goed presterend, gecombineerd bedrijf te creëren via een zorgvuldig geleid integratieplan dat wordt uitgevoerd door een speciaal samengesteld team uit beide bedrijven”, aldus Jeff Storey, president en chief operating officer van Level 3. “Wij zullen direct met de integratieplanning beginnen en het proces op een agressieve en gedisciplineerde wijze benaderen. Na de sluiting, wanneer we de twee bedrijven integreren en aan het bereiken van onze verwachte synergievoordelen werken, zullen wij ons richten op het blijven leveren van uitstekende klantenservice en het laten groeien van onze gecombineerde omzet.”

“De combinatie verbetert direct na sluiting onze balans en ons kredietprofiel met verdere verbeteringen dankzij de voordelen halen van de integratie. Daarnaast versnelt de transactie het bereiken van de geplande ratio tussen vreemd en eigen vermogen van Level 3 van drie tot vijf keer de schuld ten opzichte van de Aangepaste EBITDA”, aldus Sunit Patel, chief financial officer van Level 3. “Inclusief het voordeel van de synergievoordelen en de integratiekosten, verwachten wij dat de transactie zal toevoegen aan de vrije kasstroom per aandeel van Level 3 in 2013 en dat het ons de financiële slagkracht geeft om de vele mogelijkheden te benutten die beschikbaar zijn op de mondiale markt.”

Voordelen van de transactie

Significante synergiemogelijkheden

Door middel van de integratie van de gecombineerde bedrijven, wordt verwacht dat de transactie zal leiden tot substantieel Aangepaste EBITDA synergievoordelen op jaarbasis van ongeveer $300 miljoen en een verlaging van kapitaaluitgaven op jaarbasis van ongeveer $40 miljoen. Level 3 verwacht ongeveer tweederde van de resultaten na extrapolatie van Aangepaste EBITDA synergievoordelen te realiseren binnen 18 maanden na sluiting. Het bedrijf schat dat de huidige nettowaarde van de potentiële synergievoordelen ongeveer $2,5 miljard zal zijn. Van de totale verwachte synergievoordelen komt ongeveer 39 procent van besparingen op netwerkkosten, ongeveer 49 procent van besparingen op exploitatiekosten en ongeveer 12 procent komt van verlagingen in kapitaaluitgaven. Het bedrijf verwacht ongeveer $200 tot $225 miljoen kwijt te zijn aan integratiekosten in verband met deze transactie. De verwachting is dat ongeveer 55 procent van die kosten zullen komen van exploitatiekosten en 45 procent van kapitaaluitgaven ter ondersteuning van integratieactiviteiten.

Verbeterde financiële slagkracht voor gecombineerd bedrijf

Inclusief de synergievoordelen en de integratiekosten, wordt verwacht dat de transactie positief zal zijn voor de vrije kasstroom per aandeel van Level 3 voor 2013. Als gevolg van de potentiële omzetgroei en synergievoordelen verwacht Level 3 dat er op de lange termijn veel vrije kasstroom beschikbaar zal zijn voor investeringen in mogelijkheden met hoog rendement, waaronder uitbreiding van netwerken in de VS en internationaal en het mogelijk terugkopen van de effecten van het bedrijf.

Verbetering van het kredietprofiel van Level 3

De verwachting is dat de transactie zal leiden tot een verbetering van het kredietprofiel van Level 3 en ook de balans van het bedrijf aanzienlijk zal versterken. Op een pro forma basis, en inclusief het voordeel van de verwachte synergievoordelen, wordt verwacht dat de ratio van netto schuld (inclusief kapitaalhuur) tot aangepaste EBITDA vanaf 31 december 2010 zal verbeteren van 6,8x tot 4,4x .

Grotere mondiale voetafdruk

Bestaande klanten zullen profiteren van het grotere geografische bereik en een combinatie van interstedelijke netwerken en metropoolnetwerken binnen Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa die met elkaar verbonden zijn via uitgebreide mondiale onderzeese netwerken. Het gecombineerde bedrijf zal gebruik maken van de langetermijn URI’s op de PC1- en EAC-kabelsystemen van Global Crossing en zich daarbij richten op telecomoperators in Azië. Het gecombineerde netwerk zal wereldwijd klanten bedienen via een eigen netwerk in meer dan 50 landen en meer dan 70 landen bereiken.

Verbeterde en uitgebreide dienstenportefeuille

Het gecombineerde bedrijf zal een uitgebreide portefeuille aanbieden met transport-, IP- en data-oplossingen, levering van content, datacentra, colocatie- en spraakdiensten over de hele wereld. Global Crossing zal voor belangrijke aanvullingen op de dienstenportefeuille van Level 3 zorgen, waaronder beheerde diensten, samenwerkingsdiensten en intercontinentale, virtuele privénetwerkcapaciteiten. De gecombineerde dienstenportefeuille en distributiekanalen stellen Level 3 beter in staat om aan de behoeften van bedrijven, aanbieders van inhoud, carriers en overheden in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa te voldoen.

Uitgebreide servicecapaciteiten voor bedrijven

De dienstenportefeuille en de bewezen verkoopexpertise van Global Crossing zullen, samen met de verbeterde kostenstructuur en de te bereiken prestaties door het combineren van de uitgebreide internationale, stedelijke en metropoolnetwerken, leiden tot verbeterde groei door bedrijven betere opties te bieden om aan hun plaatselijke, nationale en internationale communicatiebehoeften te voldoen.

Toegezegde financiering

Level 3 Financing, Inc., een 100% dochteronderneming van Level 3, heeft de toegezegde financiering van $1,75 miljard met betrekking tot deze overname ontvangen.

Stemovereenkomst en Overeenkomst voor de rechten van aandeelhouders

In combinatie met deze transactie heeft Level 3 een Stemovereenkomst getekend met ST Telemedia, het bedrijf dat ongeveer 60 procent van de aandelen van Global Crossing in handen heeft. Hierbij heeft ST Telemedia ermee ingestemd om voor de transactie te stemmen, onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Level 3 en ST Telemedia hebben ook een Overeenkomst voor de rechten van aandeelhouders ondertekend, die in werking treedt na de sluiting en waardoor ST Telemedia leden mag aanwijzen voor de raad van bestuur van Level 3, in verhouding met de aandelen in hun bezit. Daarnaast bevat de Overeenkomst voor de rechten van aandeelhouders een stilstandbepaling die grenzen stelt aan het vermogen van ST Telemedia om gewone aandelen van Level 3 te kopen of verkopen.

Goedkeuringen en tijdsschema voor de transactie

Naast de normale sluitingsvoorwaarden, is de transactie onderhevig aan wettelijke goedkeuringen met betrekking tot concurrentiewetgeving, het verlenen van vergunningen, financiering en buitenlands eigendom, waaronder goedkeuringen van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, de Amerikaanse Federal Communications Commission en andere regelgevende instanties in de VS en in de landen waar de bedrijven actief zijn. De transactie is ook onderhevig aan de goedkeuring van de aandeelhouders van de beide bedrijven. De verwachting is dat de transactie wordt gesloten voor het einde van dit jaar.

Plan inzake aandeelhoudersrechten

Level 3 heeft vandaag ook afzonderlijk aangekondigd dat het een plan inzake aandeelhoudersrechten opzet. Het rechtenplan is ontworpen ter bescherming van de federale netto-exploitatieverliezen (NOL’s) als gevolg van de Internal Revenue Code, artikel 382, die het gebruik van NOL’s kan beperken. Het voltooien van de zakelijke combinatie met Global Crossing zou voor Level 3 betekenen dat zij aanzienlijk dichterbij de wijziging tot 50% eigendom zou komen, zoals aangegeven in bovengenoemd artikel 382, en de waarschijnlijkheid vergroten op het verlies van de waardevolle NOL’s van Level 3. De rechten volgens het rechtenplan zullen vervallen onder de omstandigheden zoals beschreven in het afzonderlijke persbericht met de mededeling van de aanname ervan. Daarnaast is de raad van bestuur van plan om van tijd tot tijd (en vooral bij de sluiting van de transactie) te overwegen of het aanhouden van het rechtenplan in het beste belang is van Level 3.

Adviseurs

BofA Merrill Lynch, Citi en Morgan Stanley traden op als de adviseurs van Level 3 en Rothschild gaf een fairness opinion. Willkie Farr & Gallagher LLP trad op als juridisch adviseur voor Level 3. Goldman, Sachs & Co. trad op als financieel adviseur en Latham & Watkins trad op als juridisch adviseur voor Global Crossing. Credit Suisse Securities (USA) LLC trad op als financieel adviseur voor ST Telemedia.

Telefonische vergadering en webcast

Level 3 en Global Crossing zullen op 11 april om 9.00 uur EDT een gezamenlijke telefonische vergadering organiseren voor beleggers en pers om de mededeling te bespreken. Bel naar 888-490-2763 of 719-325-2490, wachtwoord: 9332976 om deel te nemen aan de vergadering. Een live webcast van de vergadering kan ook worden beluisterd via de website van Level 3 op https://lvlt.client.shareholder.com/events.cfm en de website van Global Crossing op https://investors.globalcrossing.com. Een herhaling van de vergadering kan 30 dagen lang afgeluisterd worden; van 11 april 2011, 12.00 uur CDT, tot 11 mei 2011, 23.59 uur CDT. Bel voor toegang tot de herhaling van de vergadering 888-203-1112 of 719-457-0820, wachtwoord herhaling: 9332976.

Over Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. (NASDAQ: LVLT) is een toonaangevende internationale aanbieder van communicatiediensten via glasvezelnetwerken. Verschillende klanten, waaronder ondernemingen, mediabedrijven, groothandelaren en overheidsinstanties, vertrouwen op Level 3 voor het leveren van diensten met een brancheleidende combinatie van schaalbaarheid en waarde via een eind-tot-eind glasvezelnetwerk. Level 3 biedt een portefeuille met metropool- en langeafstandsdiensten, waaronder transport, data, internet, levering van mediacontent en spraakdiensten. Kijk voor meer informatie op: www.level3.com.

© Level 3 Communications, LLC. Alle rechten voorbehouden. Vyvx, Venuenet+, Level 3, Level 3 Communications en het Level 3 Communications Logo zijn ofwel geregistreerde dienstverleningsmerken of dienstverleningsmerken van Level 3 Communications, LLC en/of een van haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen. Level 3 diensten worden geleverd door 100% dochterondernemingen van Level 3 Communications, Inc.

Over Global Crossing

Global Crossing (NASDAQ: GLBC) is een toonaangevende, mondiale aanbieder van IP-, Ethernet-, datacenter- en video-oplossingen met ’s werelds eerste geïntegreerde, mondiale, op IP gebaseerde netwerk. Het bedrijf biedt een volledig assortiment aan data-, spraak-, samenwerkings-, broadcast- en mediadiensten die geleverd worden met superieure klantenservice.

Global Crossing levert diensten aan bedrijven (inclusief ongeveer 40 procent van de Fortune 500); ministeries en andere overheidsinstanties, en 700 carriers, leveranciers van mobiele diensten en internetproviders (ISP’s). Het bedrijf levert geconvergeerde IP-diensten aan meer dan 700 steden in meer dan 70 landen en heeft meer dan 17 datacentra van wereldklasse in belangrijke bedrijvenparken over de hele wereld.

Ga voor meer informatie over Global Crossing naar www.globalcrossing.com.

Op de toekomst gerichte verklaring van Global Crossing

Dit persbericht bevat zogenaamde ‘forward-looking statements’ (op de toekomst geruchte verklaringen), d.w.z. uitspraken over verwachte toekomstige gebeurtenissen en toekomstige financiële resultaten die onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van wat wordt aangegeven in de forward-looking statements, waaronder: het niet voldoen aan de voorwaarden voor de overname van Global Crossing door Level 3, waaronder het niet verkrijgen van de vereiste goedkeuring of het ervaren van een aanzienlijk negatief effect door een van de, of beide, bedrijven; het niet behalen van de verwachte synergievoordelen door de overname; de historie van Global Crossing van grote operationele verliezen en het feit dat, op de korte termijn, geld uit de exploitatie niet aan de kasvereisten zal voldoen; de beschikbaarheid van toekomstige leningen voor een bedrag dat voldoende is om de schuld van Global Crossing af te betalen en aan de andere liquiditeitsbehoeften te voldoen; wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van de overdrachten van fondsen tussen de bedrijven door dochterondernemingen van Global Crossing; het vermogen van Global Crossing om zijn netwerk aan te sluiten op netwerken van aanwezige carriercarriers of het behouden van de gunstige voorwaarden van internetpeeringafspraken; de gevolgen van een onbedoelde schending van de Netwerkbeveiligingsovereenkomst die Global Crossing heeft gesloten met de Amerikaanse regering; toegenomen concurrentie- en prijsdruk voortvloeiend uit de vooruitgang van technologie en veranderingen in de wetgeving; concurrentienadelen ten aanzien van concurrenten met superieure bronnen; politieke, wettelijke en andere risico’s als gevolg van de substantiële internationale activiteiten van Global Crossing; risico’s met betrekking tot schommelingen in de wisselkoers van vreemde valuta; risico’s met betrekking tot de beperkingen op het omrekenen van de Venezolaanse bolivar naar de Amerikaanse dollars en de daaruit volgende opbouw van een teveel aan bolivars, die in de boeken van Global Crossing opgevoerd worden tegen de officiële wisselkoers, wat aan de bolivar een waarde toekent die veel hoger is dan de waarde op de open markt; mogelijke zwakke punten in intern bestuur van overgenomen bedrijven en moeilijkheden bij het integreren van de interne besturen van die bedrijven met het bestuur van Global Crossing zelf; blootstelling aan voorwaardelijke verplichtingen en andere risico’s met betrekking tot de documenten die Global Crossing van tijd tot tijd deponeert bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Global Crossing is niet verplicht informatie in dit persbericht of andere openbare mededelingen op enig moment aan te passen.

Over Singapore Technologies Telemedia

Singapore Technologies Telemedia (ST Telemedia) investeert in en beheert een innovatieve groep van informatiecommunicatiebedrijven over de hele wereld. De kernactiviteiten zijn mobiele communicatie en wereldwijde IP-diensten. Belangrijke bedrijven in de ST Telemedia groep zijn onder andere Global Crossing, een toonaangevende en mondiale aanbieder van IP- en ethernetoplossingen met ‘s werelds eerste geïntegreerde, wereldwijde op IP gebaseerde netwerk; eircom, een van de grootste telecommunicatieoperators van Ierland; U Mobile Sdn Bhd, 3G-operator in Maleisië; TeleChoice, een toonaangevende, regionaal gediversifieerde aanbieder en enabler van innovatieve communicatieoplossingen; ST Teleport, de toonaangevende full-service aanbieder van oplossingen voor satellietcommunicatie in Azië; VNPT Global, het toonaangevende bedrijf van VNPT in internationale zaken en Asia Mobile Holdings die belangen heeft in StarHub, het volledig geïntegreerde info-communicatiebedrijf van Singapore, en Shenington Investments

Belangrijke informatie voor beleggers en aandeelhouders

Dit bericht bevat geen aanbod voor het verkopen of het doen van een aanbod voor het kopen van aandelen of het vragen naar stemmen of goedkeuring. De voorgestelde transactie zal ingediend worden bij de aandeelhouders van Level 3, Inc. (“Level 3”) en de aandeelhouders van Global Crossing Limited (“Global Crossing”), zodat zij dit kunnen bekijken. Level 3 en Global Crossing zullen bij de Amerikaanse SEC een registratieverklaring indienen op Formulier S-4, een gezamenlijke proxyverklaring/prospectus en andere relevante documenten met betrekking tot de voorgestelde transactie. Level 3 en Global Crossing zullen elk een definitieve gezamenlijke proxyverklaring/prospectus afgegeven aan hun respectievelijke aandeelhouders. Beleggers en aandeelhouders worden gevraagd de registratieverklaring en de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus te lezen, evenals andere documenten die hier betrekking op hebben en bij de SEC zijn ingediend, wanneer zij beschikbaar komen, omdat zij belangrijke informatie zullen bevatten over Level 3, Global Crossing en de voorgestelde transactie. Beleggers en aandeelhouders kunnen een gratis kopie opvragen van de registratieverklaring en de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus, evenals van andere documenten met informatie over Level 3 en Global Crossing, via de website van SEC op https://www.sec.gov. Daarnaast kunnen de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus, de SEC-documenten waaraan gerefereerd wordt in de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus en andere documenten die door Level 3 bij de SEC zijn ingediend, gratis opgevraagd worden door het richten van een verzoek daartoe aan: Investor Relations, Level 3, Inc., 1025 Eldorado Boulevard, Broomfield, Colorado 80021 of via de Investor Relations pagina van Level 3 op de zakelijke website op https://www.Level3.com. De gezamenlijke proxyverklaring/prospectus, de bij SEC ingeleverde documenten, waarnaar in de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus wordt verwezen en andere documenten die door Global Crossing bij de SEC zijn ingediend, kunnen gratis opgevraagd worden door een dergelijk verzoek te richten aan: Global Crossing telefonisch op (800) 836-0342 of via e-mail naar glbc@globalcrossing.com of een schriftelijk verzoek te richten aan Secretary, Wessex House, 45 Reid Street, Hamilton HM12 Bermuda of via de Investors Relations pagina van Global Crossing op de zakelijke website op https://www.globalcrossing.com.

Level 3, Global Crossing en hun respectievelijke directeuren, executive officers, en bepaalde andere leden van het management en medewerkers kunnen gezien worden als deelnemers aan het verzoek om proxy’s van aandeelhouders van Level 3, respectievelijk van aandeelhouders van Global Crossing, ten gunste van de voorgestelde transacties. Informatie over de directeuren en executive officers van Level 3 wordt gegeven in de proxyverklaring op Schema 14A voor de jaarlijkse aandeelhouders vergadering van 2011 van Level 3, die op 4 april 2011 bij de SEC werd ingediend en informatie over de directeuren en executive officers van Global Crossing wordt gegeven in de proxyverklaring voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2010 van Global Crossing, die op 19 mei 2010 bij de SEC werd ingediend. Aanvullende informatie met betrekking tot deelnemers aan het verzoek om proxy’s kunnen verkregen worden door het lezen van de gezamenlijke proxyverklaring/prospectus met betrekking tot de voorgestelde transactie wanneer deze beschikbaar komt.

Dit persbericht bevat zogenaamde ‘forward-looking statements’ in de betekenis van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze op de toekomst gerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) uitspraken over de voordelen van de overname van Global Crossing door Level 3, waaronder financiële en operationele opbrengsten en synergievoordelen die gerealiseerd kunnen worden door de overname en het tijdsbestek voor het realiseren van deze voordelen; de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van Level 3 en Global Crossing en andere verklaringen in dit bericht die geen historische feiten zijn; en (ii) andere uitspraken die kunnen worden herkend aan woorden en termen als “verwacht”, “anticipeert”, “van plan”, “denkt”, “probeert”, “schat” of woorden en termen van soortgelijke betekenis.

Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige opvattingen of verwachtingen van het management en zijn onlosmakelijk onderhevig aan belangrijke zakelijke, economische en concurrerende onzekerheden en onvoorziene omstandigheden en goedkeuringen door derden, waarvan veel buiten onze invloed liggen. Onder andere de volgende factoren kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten genoemd in de op de toekomst gerichte verklaringen: (1) het zich voordoen van een gebeurtenis, wijziging of andere omstandigheid die kan leiden tot de beëindiging van de Overeenkomst en het Fusieplan tussen Level 3, Global Crossing en Global Crossing Amalgamation Sub, Ltd. (de “Fusieovereenkomst”); (2) het onvermogen de transacties vermeld in de Fusieovereenkomst te voltooien door het niet verkrijgen van de benodigde goedkeuring van aandeelhouders; (3) het onvermogen om aan andere voorwaarden te voldoen die aangegeven worden in de Fusieovereenkomst, waaronder onder andere het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen van overheden of regelgevende instanties die vereist zijn voor het voltooien van de transacties zoals die worden aangegeven in de Fusieovereenkomst; (4) het onvermogen om met succes de bedrijven van Level 3 en Global Crossing te integreren of om de bedrijven binnen het aangegeven tijdsbestek te integreren; (5) het risico dat de voorgestelde transacties de huidige plannen en activiteiten verstoren, leiden tot hogere exploitatiekosten en mogelijke problemen door verlies van klanten en verloop van medewerkers als gevolg van de mededeling en de voltooiing van dergelijke transacties; (6) het vermogen de verwachte voordelen te herkennen van de combinatie van Level 3 en Global Crossing, waaronder de verwezenlijking van omzet- en kostensynergievoordelen; en om dergelijke voordelen te herkennen binnen het aangegeven tijdsbestek; (7) de uitkomsten van eventuele juridische procedures die tegen Level 3, Global Crossing of anderen gestart kunnen worden na de aankondiging van de Fusieovereenkomst en transacties die daarin worden overwogen; en (8) de mogelijkheid dat Level 3 of Global Crossing negatieve gevolgen kunnen ondervinden van andere economische, zakelijke en/of concurrentiefactoren.

Andere belangrijkere factoren die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsresultaten van Level 3 en de gecombineerde bedrijfsresultaten van activiteiten en financiële omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de huidige onzekerheid in de mondiale financiële markten en de wereldeconomie; het niet doorzetten van de ontwikkeling en uitbreiding van internet als communicatiemedium en marktplaats voor de distributie en het gebruik van data en video; verstoringen op de financiële markten die van invloed kunnen zijn op het vermogen van Level 3 om aanvullende financiering te krijgen en het vermogen van het bedrijf om: het verkeersvolume op het netwerk te handhaven of vergroten; effectieve zakelijke ondersteuningssystemen te ontwikkelen; systeem- en netwerkstoringen of onderbrekingen te beheren; nieuwe diensten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van de klant en aanvaardbare marges te genereren; intellectueel eigendom en eigendomsrechten te verdedigen; zich aan te passen aan snelle technologische veranderingen die tot meer concurrentie leiden; gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden; overnames succesvol te integreren en te voldoen aan alle voorwaarden van schuldverplichtingen.

Aanvullende informatie met betrekking tot deze en andere belangrijke factoren kunnen worden teruggevonden in documenten die Level 3 en Global Crossing, respectievelijk, hebben ingediend bij de SEC, waarin de bovengenoemde risico’s genoemd worden die kunnen bijdragen aan dergelijke verschillen of onze zaken, bedrijfsresultaten en financiële omstandigheden op andere wijze kunnen beïnvloeden. Verklaringen in dit persbericht dienen beoordeeld te worden in het licht van deze belangrijke factoren. De op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht gelden alleen voor de datum waarop zij opgesteld zijn. Met uitzondering van de vaste verplichtingen van Level 3 en Global Crossing voor de bekendmaking van wezenlijke informatie volgens de federale effectenwetgeving, zijn noch Level 3 noch Global Crossing onder geen beding verplicht, en ontkennen nadrukkelijk elke verplichting om deze op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken of aan te passen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige omstandigheden of gebeurtenissen die plaatsvinden na de datum van een dergelijke op de toekomst gerichte verklaring, tenzij dit bij wet verplicht is.

Niet-GAAP kengetallen

Conform Regelgeving G, levert het bedrijf hierbij een samenvatting van de niet-GAAP financiële kengetallen voor de meest direct vergelijkbare GAAP-berekening.

Het volgende beschrijft en vat deze financiële berekeningen samen, zoals gerapporteerd volgens de boekhoudprincipes die gelden in de Verenigde Staten (GAAP), met die financiële gegevens zoals die zijn aangepast door de items die hieronder staan aangegeven en worden gepresenteerd in het bijgaande persbericht. Deze berekeningen worden niet opgesteld volgens GAAP en mogen niet gezien worden als een alternatief voor de GAAP. Overeenkomstig haar financiële rapportage van historische gegevens, vindt het bedrijf dat de aanvullende presentatie van deze berekeningen betekenisvolle niet-GAAP financiële kengetallen bieden om beleggers te helpen bij het begrijpen en vergelijken van zakelijke trends tussen verschillende rapportageperiodes op een consequente basis, onafhankelijk van regelmatig gerapporteerde niet-contante kosten en niet vaak voorkomende of ongewone gebeurtenissen.

Gecombineerde totale omzet wordt gedefinieerd als gecombineerde totale omzet van de Geconsolideerde winst- en verliesrekening zoals opgenomen in het Jaarrapport van het bedrijf op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op 31 december 2010.

Communications-omzet wordt gedefinieerd als communicatie-omzet van de Geconsolideerde winst- en verliesrekening van Level 3 Communications.

Aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als netto-inkomsten (verlies) van de Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor inkomstenbelasting, totale andere inkomsten (kosten), niet-contante kosten, afschrijving en amortisatie en niet-contante aandelencompensatiekosten.

Aangepaste EBITDA plus geschatte synergievoordelen wordt gedefinieerd als Aangepaste EBITDA plus de geschatte synergievoordelen resulterend uit de combinatie.

Totale schuld, inclusies kapitaalhuur wordt gedefinieerd als de huidige en langetermijnposities van schuld en verplichtingen van kapitaalhuur, zoals voor beide bedrijven staat aangegeven op de Geconsolideerde balansen van de jaarrapporten op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op 31 december 2010.

Contant geld en equivalenten wordt gedefinieerd als het totaal aan contant geld en equivalenten zoals wordt gerapporteerd als onderdeel van vlottende activa die voor beide bedrijven staat aangegeven op de Geconsolideerde balansen van de jaarrapporten op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op 31 december 2010.

Schuld naar aangepaste EBITDA Ratio wordt gedefinieerd als Totale schuld, inclusief kapitaalhuur gedeeld door aangepaste EBITDA.

Nettoschuld naar aangepaste EBITDA ratio wordt gedefinieerd als Totale schuld, inclusief kapitaalhuur minus contant geld en equivalenten gedeeld door aangepaste EBITDA.

 
Gecombineerde omzet Jaar eindigend op 31 december 2010
($ in miljoen)   Level 3

Communications

  Global

Crossing

  Gecombineerd
Omzet:
Communications $ 3.591 $ 2.609 $ 6.200
Kool   60   -   60
Totale omzet $ 3.651 $ 2.609 $ 6.260
 
Aangepaste EBITDA berekeningen   Jaar eindigend op 31 december 2010
Level 3

Communications

  Global

Crossing

 

 

($ in miljoenen)   Communications   Anders   Geconsolideerd Geconsolideerd

Gecombineerd

   
Nettoverlies van toepassing op gewone aandeelhouders ($617 ) ($5 ) ($622 ) ($176 ) $ (798 )
Dividend preferente aandelen - - - 4 4
Voordeel inkomstenbelasting (91 ) - (91 ) (5 ) (96 )
Totaal andere (inkomsten)onkosten 620 3 623 240 863
Afschrijving en amortisatie 870 6 876 337 1.213
Niet-contante aand. compensatie   67     -     67     20     87  
Aangepaste EBITDA $ 849 $ 4 $ 853 $ 420 $ 1.273
 
Geschatte synergievoordelen $ 300
 
Aangepaste EBITDA plus geschatte synergievoordelen $ 1,573
 
 
Aangepaste EBITDA ratio’s

 

Jaar eindigend op 31 december 2010

($ in miljoenen)

 

Level 3

Communications

  Global

Crossing

  Gecombineerd   Gecombineerd met

synergievoordelen

 
Totale schuld, inclusief kapitaalhuur $ 6.448 $ 1.461 $ 7.909 $ 7.909
Contant geld en equivalenten   (616 )   (372 )   (988 )   (988 )
Nettoschuld $ 5.832   $ 1.089   $ 6.921   $ 6.921  
 
Aangepaste EBITDA $ 853 $ 420 $ 1.273 $ 1.573
 
Schuld tot Aangepaste EBITDA Ratio 7,56 3,48 6,21 5,03
 
Nettoschuld tot Aangepaste EBITDA Ratio 6,84 2,59 5,44 4,40
 

Het management is van mening dat de aangepaste EBITDA en de aangepaste EBITDA plus verwachte synergievoordelen relevante en nuttige kengetallen zijn voor beleggers, aangezien zij een belangrijk onderdeel vormen van de interne rapportage van het bedrijf en de belangrijkste kengetallen zijn die door het management gebruikt worden voor het beoordelen van winstgevendheid en operationele prestaties van het bedrijf en voor het nemen van beslissingen omtrent bronallocatie. Het management denkt dat dergelijke kengetallen vooral belangrijk zijn voor een kapitaalintensieve branche als telecommunicatie. Het management gebruikt ook aangepaste EBITDA en aangepaste EBITDA plus verwachte synergievoordelen voor het vergelijken van de prestaties van het bedrijf met die van de concurrenten en voor het elimineren van bepaalde niet-contante en niet-operationele items om zo op constante manier per periode het vermogen tot het betalen van kapitaaluitgaven, groei van fondsen, het betalen van schulden en bepalen van bonussen te meten. De aangepaste EBITDA is exclusief niet-contante verslechteringskosten en niet-contante aandelencompensatiekosten door de niet-contante aard van deze items. Aangepaste EBITDA is ook exclusief rente-inkomsten, rentekosten en inkomstenbelastingen aangezien deze items in verband worden gebracht met de kapitalisatie en belastingstructuren van het bedrijf. Aangepaste EBITDA is ook exclusief afschrijvings- en amortisatiekosten omdat deze niet-contante kosten de impact van kapitaalinvesteringen laat zien waarvan management vindt dat zij beoordeeld moeten worden via vrije kasstroom. Aangepaste EBITDA is exclusief winst (of verlies) bij aflossing van schuld en overige, netto omdat deze items niet gerelateerd zijn aan primaire operationele activiteiten van het bedrijf.

Er gelden beperkingen bij het gebruik van niet-GAAP financiële kengetallen, inclusief de moeilijkheid in verband met het vergelijken van bedrijven die vergelijkbare prestatiekengetallen gebruiken waarvan de berekeningen kunnen verschillen van de berekeningen van het bedrijf. Daarbij komt dat deze financiële kengetallen geen rekening houden met bepaalde belangrijke items, zoals rente-inkomsten, rentekosten, inkomstenbelasting, afschrijving en amortisatie, niet-contante verslechteringskosten, niet-contante aandelencompensatiekosten, de winst (verlies) bij aflossing van schulden en andere netto-inkomsten (kosten). Aangepaste EBITDA en aangepaste EBITDA plus verwachte synergievoordelen mogen niet gezien worden als vervanging van andere kengetallen van financiële prestaties zoals die worden gerapporteerd overeenkomstig GAAP.

Vrije kasstroom wordt gedefinieerd als netto contant geld afkomstig uit (gebruikt door) operationele activiteiten minus kapitaaluitgaven zoals die voor beide bedrijven staan aangegeven op de Geconsolideerde kasstroomrekening in de jaarverslagen, zoals die zijn ingediend op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2010. Het management vindt dat vrije kasstroom en vrije kasstroom plus verwachte synergievoordelen relevante kengetallen zijn voor beleggers als indicator van het vermogen van het bedrijf om contant geld te genereren als afbetaling van de schuld. Vrije kasstroom is exclusief contant geld dat wordt gebruikt voor overnames en belangrijke terugbetalingen.

Er gelden materiële beperkingen voor het gebruik van vrije kasstroom voor het vergelijken van het bedrijf met enkele van de concurrenten aangezien Level 3 op dit moment geen groot bedrag aan inkomstenbelastingen betaalt vanwege netto operationele verliezen en dus een grotere kasstroom genereert dan vergelijkbare bedrijven die inkomstenbelastingen betalen. Daarnaast is dit financiële kengetal onderhevig aan variaties van kwartaal tot kwartaal als gevolg van het tijdsschema voor betalingen met betrekking tot debiteuren en crediteuren en kapitaal uitgaven. Dit financiële kengetal mag niet worden gebruikt als vervanging van netto verandering in contant geld en equivalenten op de geconsolideerde kasstroomoverzichten.

Vrije kasstroom   Jaar eindigend op 31 december 2010
($ in miljoenen)   Level 3

Communications

  Global

Crossing

  Gecombineerd   Gecombineerd met

synergievoordelen

 
Netto contant geld afkomstig van bedrijfsactiviteiten $ 339 $ 183 $ 522 $ 822
Kapitaaluitgaven   (436 )   (167 )   (603 )   (563 )
Vrije kasstroom $ (97 ) $ 16   $ (81 ) $ 259  
 

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Level 3 mediacontact:
Josh Howell, + 1 720-888-3912
Media.Relations@level3.com
of
Level 3 investeerderscontact:
Mark Stoutenberg, + 1 720-888-1662
Investor.Relations@level3.com
of
Global Crossing mediacontact:
Michael Schneider, + 1 973-937-0146
Michael.Schneider@globalcrossing.com
of
Global Crossing investeerderscontact:
Mark Gottlieb, + 1 800-836-0342

glbc@globalcrossing.com

Ticker_symbol NASDAQ:LVLT
Ticker_symbol NASDAQ:GLBC
ISIN US52729N1000

Deel: ' Level 3 neemt Global Crossing over '


Lees ook