Technische Universiteit Eindhoven

Agenda / Studium GeneraleLevenskunst Lezingencyclus

Leven gaat betrekkelijk vanzelf. Je moet er echter wel iets voor doen om je leven tot een gelukkig en zinvol geheel te maken. Deze lezingencyclus belicht zowel beschouwende als praktische kanten van het thema levenskunst.

Levenskunst bij de oude Grieken

Levenskunst was een onderwerp waar ten tijde van de oude Grieken veel over gefilosofeerd werd. Veel hedendaagse ideeën in filosofie en psychologie zijn op deze tijd terug te voeren. Zo meende Aristoteles dat je datgene wat je doet, zo goed mogelijk moet doen, en Epicurus dat je vooral moet streven naar geluk. Dr Charles Vergeer vertelt over levenskunst bij de oude Grieken. Hij is docent wijsbegeerte aan de Fontys Hogescholen.

Geluk en welzijn gemeten

Ruut Veenhoven staat ook wel bekend als 'geluksprofessor'. Hij houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar welzijn in verschillende samenlevingen.Volgens Veenhoven zit de echte grond van geluk in de aard van de samenleving, omdat deze bepaalt in hoeverre mensen aan hun trekken komen. In weerwil van bezorgde geluiden over de moraal in geïndividualiseerde samenlevingen, blijken mensen in dergelijke samenlevingen wel degelijk gelukkiger te zijn omdat ze zelf keuzes kunnen maken. Professor Veenhoven vertelt over factoren die van invloed zijn op geluk. Hij is onder andere editor van het journal of Happiness Studies en directeur van de World Database of Happiness.

Werk of gekkenwerk: de lessen van burn-out

Ze stond er met haar neus bovenop, schreef voor Elsevier coverstories over burn-out, maar had niet in de gaten dat ze zelf ook hard op weg was overspannen te raken. Het verhaal van de voormalige chef van de economieredactie van Elsevier, Annegreet van Bergen, laat zien hoe moeilijk het is bij jezelf de symptomen van burn-out vast te stellen. Over het proces van uitputting, opkrabbelen en leren gezond te functioneren, schreef ze de bestseller 'De lessen van Burn-out'. In deze lezing vertelt ze over haar eigen ervaringen met burn-out, maar ook over de economische en organisatorische veranderingen in de westerse wereld die tot een epidemie van psychische arbeidsongeschiktheid lijken te leiden. Annegreet van Bergen is econome en publiciste.

Zen

Zen is een specifieke vorm van meditatie en een stroming binnen het Mahayana Boeddhisme, waarbij zitmeditatie (zazen) centraal staat. Het vindt zijn oorsprong zo'n 2500 jaar geleden in India, is als school verder ontwikkeld in China in de 6e en 7e eeuw, bereikte Japan in de 12e eeuw en rond 1900 het Westen (VS). Alhoewel ontstaan en diep geworteld in het Boeddhisme, is het niet gebonden aan religie. Het kan worden beschouwd als een praktische methode om te komen tot meer inzicht en ontspanning, waardoor je balans brengt in je leven. Stefan Coppens illustreert zijn lezing met oefeningen. Hij geeft cursussen en workshops zen-meditatie en leidt het 'Kanzeon Zen Centrum 's Hertogenbosch'.Levenskunst
Maandag 10 september 20.00 uur Levenskunst bij de oude Grieken Dr C. Vergeer
Maandag 17 september 20.00 uur Geluk en welzijn gemeten Prof. dr R. Veenhoven
Maandag 24 september 20.00 uur Werk of gekkenwerk: de lessen van burn-out Drs A. van Bergen
Maandag 1 oktober 20.00 uur Zen Drs S. Coppens
Senaatszaal Auditorium


Deel: ' Levenskunst Lezingencyclus aan TU Eindhoven '
Lees ook