Levenslessen uit lijden - van smartsaldo tot preventieve zorg


Symposium Palliatieve Zorg 25 april Middenbeemster

MIDDENBEEMSTER, 20150220 -- "Omgaan met lijden en verlies, als levenskunst - Een leven investeren in palliatieve zorg". Dat is de titel van een symposium op zaterdag 25 april 2015 in de Keyserkerk, Middenweg 148, Middenbeemster.

"Op het sterfbed wordt de balans opgemaakt van ons leven, hoe we zijn omgegaan met lijden, verlies en emoties", zegt drs. Pieter Zee, voormalig huisarts en initiatiefnemer van het symposium. "Emoties die er niet mochten zijn, worden een probleem. Wat verkeerd ging in het omgaan met lijden, in opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg, kan zich opstapelen tot een uitzichtloos en ondraaglijk lijden in het levenseinde."

Pieter Zee licht toe welke vragen een rol spelen bij het omgaan met een persoonlijk "smartsaldo": "Hoe staat het ermee in onze relaties, thuis, op ons werk en daarbuiten? Wat zoeken we in relaties? Hoe verkrijgen we emotionele evenwichtigheid? Herinneren wij wie wij zijn?

Dit proces bewust, geduldig en oprecht aangaan, is steeds een nieuwe kans: een continue palliatieve zorg, die preventieve zorg wordt. Naasten, verzorgenden en begeleiders, die willen helpen, staan voor dezelfde uitdaging: hoe om te gaan met pijn, conflicten en bedreigingen.

Zolang we ons identificeren met vergankelijke zaken, voeden wij de pijn en het lijden. De mate waarin wij kunnen loslaten en vergeven, telkens weer, is de mate waarin wij ons zelf bevrijden van banden en gehechtheden, die de wortel zijn van ons lijden. Goed begrip hiervan en een praktische aanpak hoe dat te oefenen, zijn essentieel om een gelukkig mens te zijn en een respectvol luisterend oor te kunnen bieden. Het lijden kan een sleutel zijn tot zelfkennis en bevrijding", zo is de ervaring van Zee in 35 jaar huisartsenpraktijk.

Indringende voorbeelden krijgen de aandacht van verschillende sprekers:
  • Drs. Piet van Leeuwen is specialist ouderenzorg en verbonden aan twee hospices (Wilnis en Vleuten).
  • Dr. Jean Jacques Suurmond is theoloog, supervisor/begeleider, ervaringsdeskundige en columnist (Trouw).
  • Prof. dr. Manu Keirse is klinische psycholoog, rouw- en verlies verwerking en hoogleraar K.U. Leuven.
  • Drs. Pieter Zee is oud huisarts, voorzitter Werkgroep Ondersteuning Palliatieve Zorg van de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit (SvPF&S) en adviseur Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO).
  • De dagvoorzitter is Marion van Spaendonck, MO Docent Lichamelijke Opvoeding met specialisatie Motorische Remedial Teaching, gebruik makend van Praktische Filosofie.


Doelgroep:
De organisatie richt zich met het symposium op zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers, hospice-medewerkers, mantelzorgers, geestelijk verzorgers, en overige belangstellenden in "Omgaan met lijden".

Locatie:
Keyserkerk, Middenweg 148, 1462 HL Middenbeemster.

Organisatie:

School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit (SvPF&S) www.praktischefilosofie.eu (symposium) en www.praktischefilosofie.nl(school).


Deel: ' Levenslessen uit lijden - van smartsaldo tot preventieve zorg '
Lees ook