Ingezonden persbericht


3 februari 2012

Levensmiddelenindustrie zet volgende stap in zoutverlaging

Rijswijk - De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) zet met Fase II van het Actieplan Zout in levensmiddelen een volgende stap in zoutverlaging. In Fase II stellen individuele levensmiddelenbedrijven en enkele brancheorganisaties voor hun eigen productportfolio doelstellingen op het gebied van zoutreductie op. Deze doelstellingen moeten uiterlijk eind 2015 worden behaald.

De levensmiddelenindustrie is volop in actie om zout(1) in producten te verlagen. In Fase I van het FNLI actieplan zout in levensmiddelen werd een gezamenlijke zoutreductie behaald van globaal 10%. Na evaluatie van Fase I is besloten om in Fase II van het FNLI actieplan geen overkoepelende doelstelling voor de gehele voedingsmiddelenindustrie meer vast te stellen. In deze fase stellen individuele bedrijven en brancheorganisaties voor hun eigen productportfolio doelstellingen op die in 2015 moeten worden behaald. De bedrijven en brancheorganisaties hebben daarbij de keuze of ze doelstellingen maken voor een hele productcategorie, voor één merk of juist meerdere (fabrikanten)merken of voor één of meer producten in het assortiment.

Via de webpagina https://www.fnli.nl/taskforce-zout.html worden de doelstellingen van een aantal bedrijven en brancheorganisaties getoond. Op dit moment zijn hier 56(2) bedrijven bij betrokken en het is de bedoeling dat de deelname in de toekomst wordt uitgebreid. De organisaties en bedrijven voeren zelf monitoringactiviteiten uit om na te gaan of ze op de goede weg zijn in het bereiken van hun eigen doelstellingen. Hierover rapporteren ze in 2013 (tussenrapportage) en 2015/16 (eindrapportage) bij de FNLI. Deze informatie wordt ook openbaar gemaakt. In aanvulling op deze interne monitoring zal er ook monitoring plaatsvinden over de totale breedte van de zout- of natriuminname door een onafhankelijke derde partij.

Naast Fase II van het actieplan zoutreductie heeft de FNLI samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) het Platform Productsamenstelling opgezet. Een samenwerking waarbinnen fabrikanten en retailers gezamenlijk de samenstelling van producten veranderen met als doel het consumenten nog gemakkelijker te maken verantwoord te eten. Deze samenwerking gaat verder dan zoutreductie alleen. In het kader van Fase II van het FNLI actieplan zout in levensmiddelen zullen fabrikanten en retailers het zoutgehalte in verwerkte groenteconserven sterk beperken.(3)


- Einde Bericht -

(1) Het gaat hier om toegevoegd natriumchloride, ook wel keukenzout genoemd. (1) 14 individuele bedrijven en twee brancheorganisaties. (1) Voor inzicht in de maximumnormen van het zoutgehalte in verwerkte groenteconserven verwijzen wij u graag naar https://www.fnli.nl/taskforce-zout/vigef.html

Volg FNLI ook op twitter

Deel: ' Levensmiddelenindustrie zet volgende stap in zoutverlaging '
Lees ook