Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

dinsdag 23 februari 20.30-22.00 uur
lezing Studium Generale ‘Bewijs en waarheid’
titel: Bewijs en waarheid in de rechtspraak
spreker: dr.mr. J.F. Nijboer (directeur van het Seminarium voor Bewijsrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden; raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam)

In de rechtspraktijk komt het vaak voor dat juristen feiten moeten vaststellen of aantonen. In zekere zin houdt een dergelijke vaststelling een waarheidsoordeel in. Vanuit verschillende gezichtshoeken verschilt feitenonderzoek en bewijs in het recht niet vreselijk van wat elders gebeurt als er serieuze zaken op het spel staan, bijvoorbeeld bij investeringsbeslissingen, of van wat gebruikelijk is in vele takken van empirisch wetenschappelijk onderzoek. De sprekers zal de problematiek verluchtigen met eigen praktijkvoorbeelden uit het Gerechtshof Amsterdam.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 10 februari 1999, 15:10 uur

Zoekwoorden:

Deel: ' Lezing Bewijs en waarheid in de rechtspraak '
Lees ook