Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

dinsdag 11 april 20.30 - 22.00 uur
Studium Generale-lezing in de serie 'Universele geschiedenis van Big Bang tot Last Whimper'

spreker: prof.dr. R. Visser (wetenschapsgeschiedenis) De periode van ca. 1550-1700 staat in de geschiedenis van de natuurwetenschappen bekend als het tijdvak van de wetenschappelijke revolutie. De theorie en de praktijk van het onderzoek en de visie op de natuur ondergingen toen zeer ingrijpende veranderingen. Deze veranderingen worden in het algemeen van cruciaal belang geacht voor de opkomst van de moderne natuurwetenschappen. In het college zullen de achtergronden van de innovaties worden belicht en zal worden ingegaan op hun betekenis voor de verdere ontwikkeling van de natuurwetenschappen.
De reeks is gratis toegankelijk voor tweede- en derdejaarsstudenten, toehoorders zijn welkom tegen betaling van het gebruikelijke toehoorderstarief, leden van de pers dienen zich vooraf aan te melden via tel. 071 527 32 82.
Meer informatie: www.leidenuniv.nl/philosophy/bigbang/index.html Plaats: Witte Singel/Doelencomplex, Cleveringaplaats 1, gebouw 1175, zaal 011.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, Internationalisering, Communicatie en Studenten;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 28 maart 2000, 16:34 uur

Deel: ' Lezing 'Big Bang tot Last Whimper' '
Lees ook