Landbouwuniversiteit Wageningen


*wo 03-03-99 BIJEN ALS PRODUCENT VOOR MENSEN


tijd 20.00-22.00 uur

plaats De Wereld, 5 Meiplein 1, Wageningen
onderwerp lezing 'Bijen als producent voor mensen' door Dr. Marinus J. Sommeijer (afd. Sociale insecten, UU) en 'Over bloemen en bijen' door dr.ir. Willem Jan Boot (Entomologie, LUW) in het kader van de lezingenserie 'Insecten en Maatschappij'

informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003
internet https://www.wau.nl/entolez.html

Op aarde leven zo'n vijfentwintig duizend soorten bijen. Slechts vijf procent van de bijensoorten leeft in kolonies, verreweg de meeste bijensoorten leven alleen. Toch het zijn het vooral de bijen die in groepen leven die bekend zijn. Waarschijnlijk omdat alleen deze sociale bijen geschikt zijn om in bijenkasten te houden. Het werk van de solitaire bijen, die veruit in de meerderheid zijn, blijft onopgemerkt. En dat terwijl de solitaire bijen voor de mens zeer nuttig werk verrichten: ze bestuiven allerlei landbouwgewassen. De speciale lichaamsbeharing en achterpoten maken bijen bijzonder geschikt voor het transport van stuifmeel. Momenteel is het commercieel gebruik van insecten voor de bestuiving van bepaalde gewassen sterk in ontwikkeling. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van hommels in de kasteelt van tomaten. Marinus Sommeijer en Willem Jan Boot geven u de laatste stand van zaken ten aanzien van 'bloemetjes en bijtjes'.

Deel: ' Lezing Bijen als producent voor mensen '
Lees ook