Technische Universiteit Eindhoven

Agenda / Studium Generale


_________________________________________________________________

De Nobelprijs

_________________________________________________________________

Denk je eens in, je bent onderzoeker en je werkt gedurende enkele jaren zeer gedreven aan zeer energiezuinige motoren die op puur water lopen. Je werkt in een onderzoeksschool, dus je werkt samen met anderen aan dit project. Als team red je de aarde van het broeikaseffect. De directeur van het onderzoeksinstituut die het geld voor het project heeft binnengehaald maar is er inhoudelijk niet bij betrokken geweest. Wie ontvangt vervolgens de Nobelprijs?

De Nobelprijs wordt elk jaar toegekend aan wetenschappers die met hun onderzoek een belangrijke doorbraak hebben bewerkstelligd in hun wetenschapsgebied. Dit jaar is de Nobelprijs voor natuurkunde bijvoorbeeld toegekend aan de Nederlanders Veldman en 't Hooft. Zolang het Comité de prijs zal blijven uitreiken, blijft de mogelijkheid bestaan de prijs te winnen. Maar stelt deze individuele prijs nog wat voor nu onderzoek voornamelijk een groepsgebeuren is geworden? En als we terugkijken: hoe komt het eigenlijk dat deze prijs zo'n gigantisch prestige heeft gekregen? Hoe vindt de selectie van kandidaten plaats? Krijgt een groot wetenschapper de prijs of wordt de wetenschapper die de prijs wint groot gemaakt? Allemaal vragen waar prof. Vliegenthart vanuit eigen ervaring op in gaat.

Prof. Vliegenthart is hoogleraar bio-organische chemie van de Universiteit Utrecht en is tevens buitenlands lid van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. In die functie draagt hij zelf jaarlijks een Nobelprijswinnaar voor.

_________________________________________________________________

Wo 26 januari
Nobelprijzen /item
Prof.dr. J.F.G. Vliegenthart
11.45 - 13.00 uur
Blauwe Zaal Auditorium

_________________________________________________________________

Deel: ' Lezing De Nobelprijs '
Lees ook