Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 16 februari 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Op zoek naar de bron van het kwaad
SOCIAAL-PSYCHOLOOG ROY BAUMEISTER GEEFT LEZING IN NIJMEGEN

Dinsdag 23 februari aanstaande geeft de Amerikaanse sociaal-psycholoog prof. dr. Roy Baumeister een lezing in het Collegezalencomplex van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In die lezing, getiteld 'De psychologische wortels van het kwaad', tracht Baumeister de menselijke drijfveren achter het kwaad te achterhalen. Prof. Baumeister is die dag te gast bij de sectie Cultuur- en Godsdienstpsychologie van de KU Nijmegen.

Baumeister is vooral bekend om zijn talloze studies over 'zelf en identiteit'. Onlangs verscheen van zijn hand 'Evil: inside human violence and cruelty' (Freedman and Company, New York). Daarin gaat de auteur op zoek naar de psychologische wortels van het kwaad. Centraal staat de rol van de dader. Baumeister probeert diens overwegingen en gevoelens te analyseren: wellust en ambitie, egoïsme en wraak, idealisme en fundamentalisme, maar ook plezier en masochisme wijst hij aan als de wortels van het kwaad.

Slachtoffers hebben de neiging tot voortijdig en vruchteloos moraliseren. Zij maken van het kwaad een bovennatuurlijke categorie. Baumeister acht die benadering, hoe begrijpelijk ook, onvruchtbaar. Ze vertroebelt ons inzicht en kan daarom niet bijdragen aan een effectieve, preventieve strategie.

Over deze thematiek geeft Baumeister een openbare lezing, getiteld 'De psychologische wortels van het kwaad'. De lezing vindt plaats op 23 februari in het Collegezalencomplex van de KUN, Mercatorpad 1 te Nijmegen en begint om 20.00 uur.

Deel: ' Lezing 'De psychologische wortels van het kwaad' '
Lees ook