Lezing door Timothy Radcliffe over creativiteit en geloof


Ruim baan voor de verbeelding

NIJMEGEN, 20111110 -- Ruim baan voor de verbeelding! Dat bepleit Timothy Radcliffe, de Britse dominicaan die bekend staat om zijn humor, spiritualiteit en kritische analyses. De kerk moet opnieuw aansluiten bij gewone mensen. Maar hoe moet dat met een kerk in crisis en een gebrek aan jonge creatieve geesten? Timothy Radcliffe gaat erover in gesprek met Ellen van Wolde en Erik Borgman, Vonne van der Meer en Jan Peter Muilwijk. Deze Edward Schillebeeckx Lezing vindt plaats op donderdag 1 december 2011 van 20.00 - 22.00 uur in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2.

Bekijk de video-vooraankondiging over deze lezing door Stephan van Erp op www.ru.nl/sp/radcliffe

 Radcliffe’s stelling dat de kerk opnieuw moet aansluiten bij het gewone leven van mensen is geheel in de geest van de legendarische Nijmeegse theoloog Edward Schillebeeckx, die vond dat mensen steeds opnieuw zélf vorm moeten geven aan menselijkheid en aan de toekomst. Volgens hem is God ieder ogenblik nieuw.

De voertaal is Engels.

Sprekers
Timothy Radcliffe is theoloog en voormalig magister-generaal van de orde der dominicanen. Hij schreef o.a. I Call You Friends en What is the Point of being a Christian?, waarin hij de betekenis van het christendom kritisch onderzoekt. Zijn internationale reputatie dankt hij ook aan zijn inzet voor het afschaffen van het celibaat.

Ellen van Wolde is hoogleraar Exegese oude testament en Bronteksten van het jodendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Erik Borgman is hoogleraar Systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg en hoofdredacteur bij het Tijdschrift voor Theologie.

Vonne van der Meer is toneel- en romanschrijver. Enige jaren geleden trad zij  toe tot de katholieke kerk.

Jan Peter Muilwijk is beeldend kunstenaar. In zijn werk probeert hij spiritutaliteit en kunst zichtbaar te maken.

Bas Kortmann, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen, opent de avond.

Stephan van Erp, universitair docent Dogmatiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is voorzitter.


 Meer informatie www.ru.nl/sp/radcliffe


Dit is een activiteit van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen, het Tijdschrift voor Theologie en de Stichting Edward Schillebeeckx.


Deel: ' Lezing door Timothy Radcliffe over creativiteit en geloof '
Lees ook