Ingezonden persbericht

Society for International Development - Afdeling Nederland

P E R S B E R I C H T

EPIDEMIOLOOG ROEL COUTINHO SPREEKT BIJ SID OVER MONDIALE GEZONDHEIDRISICO'S

EN INFECTIEZIEKTEN

5e lezing in serie over de mondiale risicomaatschappij en de gevolgen voor het Zuiden

Rotterdam, 12 maart 2003

"Infectieziekten, een blijvende mondiale bedreiging". Dat is de titel van de lezing die UvA-professor en GG&GD-directeur Roel Coutinho op maandag 17 maart aanstaande geeft voor de Nederlandse afdeling van de Society for International Development (SID). De lezing is de vijfde in de cyclus "De Mondiale Risicomaatschappij: Gevaren, Risicos en Politiek in een Verweven Wereld". Plaats: Vrije Universiteit, Amsterdam. Aanvang 18.00 uur.

Een risicomaatschappij. Zo beschreef de Duitse socioloog Ulrich Beck de Westerse samenleving in de jaren tachtig: een samenleving gekarakteriseerd door georganiseerde onverantwoordelijkheid waarin de veroorzakers van risicos worden beschermd ten koste van de slachtoffers van diezelfde risicos. Als we de wereld van nu beschouwen als een mondiale risicomaatschappij, wat zijn dan de belangrijkste mondiale risicos van vandaag en morgen? En wat zullen de kwetsbare onderdelen van de mondiale samenleving, met name het Zuiden, daarvan merken? En is er een structurele aanpak van deze dreigingen mogelijk? Die vragen stelt SID-Nederland in haar lezingenserie 2002-2003. In de vijfde lezing staan de mondiale risico's rond ziekte en gezondheid centraal envooral de blijvende dreiging door infectieziekten.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw onstond er in westerse landen een groot optimisme over infectieziekten: de ziekte en sterfte ten gevolge van deze aandoeningen was daar spectaculair gedaald door verbetering van de hygikne, de levensomstandigheden en de beschikbaarheid van effectieve vaccins en effectieve anti-microbikle middelen. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn en infectieziekten zouden definitief onder controle zijn. Maar de werkelijkheid was anders. De HIV/Aids-epidemie heeft laten zien dat ook in onze technologisch geavanceerde maatschappij desastreuze wereldwijde epidemiekn kunnen optreden die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de samenleving.

Coutinho zal in zijn lezing ingaan op verschillende andere infectieziekten die opnieuw opduiken en wat daarvan de redenen zijn. Infectieziekten zijn bij uitstek globaal, houden zich niet aan landsgrenzen en zijn een risico voor zowel geondustrialiseerde landen als voor ontwikkelingslanden. Bij het opnieuw opduiken van infectieziekten spelen allerlei factoren een rol, zoals het overgaan van micro-organismen van dier naar mens (zovnosen), klimaatveranderingen, bevolkingsgroei, het feit dat wij steeds ouder worden etc.

Coutinho gaat ook in op de bedreiging door bioterrorisme. Bovendien pleit hij voor versterking van het internationale onderzoek naar infectieziekten. Onderzoekers in geondustrialiseerde landen moeten daarbij veel nauwer samenwerken met onderzoekers en onderzoeksinstituten in het Zuiden.

Roel Coutinho (1946) is directeur van de GG&GD van Amsterdam en hoogleraar Epidemiologie en Preventie van Infectieziekten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is specialist in ziekten als HIV/Aids, hepatitis en seksueel overdraagbare aandoeningen (soas) en een vooraanstaand internationaal expert op zijn vakgebied. Coutinho is lid van de Nationale Gezondheidsraad, van onderdelen daarvan inzake infectie en immunisatie, soas en biologische oorlogvoering, en van de commissie Aidsonderzoek van het Aidsfonds. Zijn internationale activiteiten omvatten onder meer het lidmaatschap van wetenschappelijke voorbereidings-commissies van een groot aantal internationale conferenties, participatie in internationale onderzoeksprojecten en -programmas (onder meer in Ethiopik en China) en adviseurschappen bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Aidsprogramma van de VN UNAIDS. Coutinho heeft meer dan 400 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en is co-editor van het wetenschappelijke tijdschrift AIDS.

Deel: ' Lezing epidemioloog Coutinho over mondiale gezondheidsrisico's en in.. '
Lees ook