Wageningen Universiteit

Wil de consument wel echt diervriendelijk vlees?

Lezing Noelle Aarts, Communicatie- en Innovatiestudies (WU)

Eten, maar niet willen weten

Het debat over dierenwelzijn in de intensieve veehouderij gaat onverminderd voort. Steeds vaker wordt daarbij gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de consument. Hij of zij moet bereid zijn meer te betalen voor een diervriendelijk geproduceerd lapje vlees. Maar is dat wel terecht? Noelle Aarts, universitair docent bij Communicatie- en Innovatiestudies (WU), heeft met enkele collega's onderzoek verricht naar de opvattingen van zowel consumenten als veehouders over dierenwelzijn. Beide groeperingen blijken ambivalente gevoelens te hebben over onze omgang met dieren. Veel veehouders erkennen dat ze `te ver zijn doorgeschoten', maar praten tegelijk hun eigen praktijk goed. Consumenten hanteren een breed welzijnsbegrip, waarin ook het `natuurlijke gedrag' van dieren meespeelt, maar kiezen in de winkel toch vaak voor de laagste prijs. Veel consumenten willen ook liever niet meer weten wat ze op hun bord voorgeschoteld krijgen. Deze `functionele onwetendheid' plaatst de overheid voor nieuwe dilemma's. Heeft de strategie om consumenten van meer informatie te voorzien, bijvoorbeeld door etikettering, dan nog wel zin? Vraagt de bevordering van dierenwelzijn niet om ander beleid? Noelle Aarts zal haar lezing opluisteren met kleine publiekspeilingen, die als opstapje kunnen dienen voor de discussie.

Datum: 23/05/2002
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Wereld (gebouw 366), Capitulatiezaal, 5 Meiplein 1, Wageningen Contactpersoon: Studium Generale, Geert Munnichs, tel. 0317-483827; e-mail: geert.munnichs@sg.osa.wau.nl, of Angela Lewis, tel. 0317-482028, e-mail: angela.lewis@sg.osa.wau.nl). Nadere informatie: https://www.wau.nl/sg/

Zoekwoorden:

Deel: ' Lezing, Eten, maar niet willen weten '
Lees ook