Nederlands Genootschap voor Informatica

Vorige Overzicht Volgende Lezing: Functionaliteit van ERP pakketten en Architectuur
Help functie

Deze NGI-activiteit, georganiseerd door Werkgroep Architectuur en werkgroep ERP van de afdeling Informatie Systemen vindt plaats op : Do 25-11-1999 19:00

Beschrijving

Afgelopen jaren hebben organisaties veel geïnvesteerd in ERP pakketten als SAP en BAAN. De implementatietrajecten van dergelijke pakketten duren vaak lang en hebben vaak grote impact op de organisatie. Sommigen vragen zich af wat nu de meerwaarde van zo'n ERP pakket is. Feit is wel dat de investering in een ERP pakket van strategische aard kan zijn. De pakketten zijn vele jaren operationeel en de relatie tussen de organisatie die het pakket aanschaft de pakketleverancier is langdurig en kostbaar.
Op dit moment vinden de meeste toepassingen van ERP in productie en/of distributie omgevingen plaats, hoewel er een trend is dat ook buiten deze omgevingen pakketten als SAP en Baan gebruikt gaan worden. Organisaties investeren steeds meer in applicaties voor Supply Chain Management, Human Resources en E-commerce. Hierbij fungeert het ERP pakket als back-bone'. Nu een dergelijke ontwikkeling op gang komt, is de afweging voor de keuze van een passende ERP oplossing van groot belang omdat het de basis legt voor de verdere ontwikkeling van een organisatie.
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen wellicht volstaan met één ERP-pakket, maar voor internationale bedrijven zal alleen ERP niet genoeg zijn, of kan het soms zinvol kan zijn dat de architectuur uit meerdere ERP pakketten bestaat.
Voor deze grote bedrijven zal er dan gekeken moeten worden naar de verschillende aspecten van architectuur, die de scope laten zien van geautomatiseerde systemen en hun onderlinge samenhang. Het gaat dan om een bedrijfsproces model, een organisatiemodel, een applicatiemodel, een datamodel en een technologie architectuur.

Hiermee wordt duidelijk dat ERP pakketten meer infrastructurele waarde krijgen. Je zou kunnen stellen dat een ERP pakket migreert van een applicatie die draait op de infrastructuur naar een applicatie die onderdeel vormt van de (informatie-)infrastructuur. In de presentatie zal worden ingegaan op de relatie tussen de applicatie-architectuur en een ERP pakket. Bekeken wordt in hoeverre deze op elkaar ingrijpen en hoe bepalend dit is voor de wijze waarop organisaties zich ontwikkelen.

Deze trends zullen vanuit twee hoeken worden belicht. Enerzijds vanuit de functionaliteit door Jaap Büchli (KPMG Management Consulting), lid van de werkgroep ERP, anderzijds door Hans van Poelvoorde (AT-Kearney), lid van de werkgroep Architectuur.

Een architectuur is er altijd, soms is hij eenvoudig (en wordt niet als zodanig ervaren), soms ingewikkeld en vastgelegd in allerhande schema's.
Kosten:
AIS-leden hebben gratis toegang; NGI-leden betalen 10.- en zijn dan voor de rest van het jaar lid van de afdeling IS; niet-leden betalen 50.-; studenten hebben gratis toegang.

Lokatie
PricewaterhouseCoopers, Amsterdam

Deel: ' Lezing Functionaliteit van ERP pakketten en Architectuur '
Lees ook