Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

maandag 8 maart 20.15 uur

Annie Romein-Verschoor lezing


titel: Geboeid door taal. Naar een kritische taalbeschouwing
spreker: Agnes Verbiest

Als mensen maar voldoende opvattingen en ideeën delen, dan gaat de taal naar die ideeën staan en is vaak een half woord al genoeg om elkaar in alle vanzelfsprekendheden te begrijpen. Inmiddels worden veel van de vanzelfsprekendheden betreffende vrouwen en vrouwelijkheid, mannen en mannelijkheid - genderideeën - niet meer zonder meer door iedereen gedeeld. Ze blijken echter nog wel dikwijls vastgekleefd te blijven zitten aan doodgewone taalgebruikspatronen.

Daardoor worden deze genderopvattingen telkens weer bevestigd en doorgegeven, of de taalgebruikers dat nu zo bedoelen of niet. Dit hardnekkig voortbestaan van voor velen achterhaalde ideeën zou doorbroken kunnen worden als taalgebruikers bereid en in staat waren systematiek in de verwoording van genderideeën te onderkennen. Wie de verborgen lading van de formulering doorziet, kan die immers vermijden of ter discussie stellen. Stap voor stap van meer naar minder bekend of bewust, en geïllustreerd met talloze voorbeelden uit allerlei teksten wordt in de lezing de speurtocht ondernomen naar systematisch verborgen genderlading in taal en tekst. Het doel is het ontwikkelen van een genderkritische houding die het mogelijk maakt vragen te stellen bij wat voorheen als vanzelfsprekend door het taalgebruik werd meegegeven.

Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: drs. W.P. van Amerongen, dienst Interne en Externe Communicatie

Tel. 071-5278026 / Email W.P.van_Amerongen@bvdu.leidenuniv.nl /

Deel: ' Lezing Geboeid door taal '
Lees ook