Rijksuniversiteit Groningen

Professor Heertje over De Nieuwe Economie in beweging

Onder invloed van de informatietechnologie ontwikkelt de Nederlandse economie zich steeds meer tot een netwerk-economie, ook wel 'nieuwe economie' genoemd. Wat is er nieuw aan die nieuwe economie? Nieuw is dat traditionele grenzen van tijd en ruimte daarin nauwelijks meer bestaan, vooral door internet. Sommige mensen denken zelfs dat er in de netwerk-economie helemaal afgerekend wordt met het economische kernbegrip 'schaarste', en dat er daarmee een tijdperk van overvloed aanbreekt. Zo niet professor Heertje, want volgens hem blijft de schaarste bestaan, maar zullen we wel steeds makkelijker in onze steeds gevarieerder behoeften kunnen voorzien. Wel verliezen de begrippen 'markt' en 'bedrijfstak' veel van hun betekenis, omdat hun afbakening haaks staat op de grenzeloosheid van de wereldwijde 24-uurseconomie. Bestaande distributiekanalen worden zo overgeslagen, cd's, video's en boeken bereiken de klant gewoon via de post, met ingrijpende gevolgen voor de boekhandel, cd-winkel en andere detailhandelaren. En één stap verder worden die producten in digitale vorm over datzelfde internet verstuurd, waarmee de distributiekosten bijna geheel tot nul worden gereduceerd. Consumenten organiseren zich en bedingen gezamenlijk korting. Nieuwe transacties worden mogelijk, die in de 'oude' economie niet denkbaar waren. Diezelfde mogelijkheden gelden ook voor ondernemingen. Ook die profiteren van de toegenomen mogelijkheden om vanaf elke plaats in een mum van tijd overzicht te krijgen over welke grondstof je waar tegen welke prijs kunt kopen. Alle markten zijn wereldmarkten geworden. Wie lokaal blijft denken is ten dode opgeschreven. Na de gastlezing gaat drs. Teun van Duinen, faculteitsdirecteur van de faculteit Economie van de Hanzehogeschool Groningen, met prof. Heertje in discussie. Ook de toehoorders worden uitgenodigd daaraan mee te doen.

Prof.dr. A. Heertje stuurde Studium Generale de kortste CV die het ooit ontving: 'Student in de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam sinds de zomer van 1951.' Als een van de bekendste en meest spraakmakende Nederlandse economen behoeft hij ook nauwelijks introductie. Hij was van 1964 tot 1999 hoogleraar staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is nog steeds hoogleraar in de geschiedenis van de economie. Hij schreef tientallen boeken over economie, waaronder het bekende De kern van de economie, dat al veertig jaar in het economie-onderwijs op de middelbare scholen wordt gebruikt. De titel van zijn gastcollege is 'Netwerkeconomie in beweging'.

Datum en tijd

woensdag 19 september 2001, 16.00-17.30 uur

Spreker

prof.dr. A. Heertje

Titel

Nieuwe economie in beweging

Serie

Hanze Lezingen 2001, What's new?

Plaats

De Appel, Faculteit Economie, Zernikeplein 7, Zernikecomplex, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 54 63, www.rug.nl/studium

Oratie

Deel: ' Lezing Heertje over nieuwe economie in beweging '
Lees ook