Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Maastricht, 17 september 2001

Museum Spaans Gouvernement organiseert in het kader van de tentoonstelling 'Het binnenhuis, leven in 18e eeuws Maastricht' aanstaande zondag 23 september om 11.30 uur de lezing: Het dagelijks leven van de elite in de 18e eeuw. De lezing zal worden gegeven door dr. Joop de Jong.

De Republiek der Verenigde Nederlanden week sterk af van de meeste andere staten in de zeventiende en achttiende eeuw. Vorsten en adel gaven in landen als Frankrijk en Engeland de toon aan. Maar in de Republiek, met haar vele steden, was de invloed van burgers het sterkst. De rijksten en aanzienlijksten onder hen oefenden als gekozen regenten collectief de macht uit. In de literatuur is vaak tamelijk negatief geoordeeld over de regenten, met name over die uit de achttiende eeuw (vaak aangeduid als de pruikentijd). Op de zeventiende of Gouden eeuw volgde de minder glorieuze achttiende eeuw, waarin onder invloed van het zogeheten aristocratiseringsproces, de exclusiviteit van de regenten als groep toenam en hun levensstijl (nog) deftiger werd. De van oorsprong burgerlijke elites zouden in de loop van de tijd de adel en aristocratie en de daarbij horende Franse gewoontes steeds sterker hebben geïmiteerd. Onderzoek naar adellijke en niet-adellijke elites in de Republiek van de laatste decennia heeft echter aangetoond dat bij dit traditionele beeld vele kanttekeningen zijn te maken.

Dr. Joop de Jong (1956) is werkzaam als universitair hoofddocent Geschiedenis bij de Faculteit der cultuurwetenschappen van de universiteit van Maastricht. Hij heeft meerdere boeken geschreven over elites in de zeventiende en achttiende eeuw. O.a.: Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700 1780; Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17e en 18e eeuw en Eliteonderzoek: rijkdom, macht en status in het verleden.

Verdere informatie:
Museum Spaans Gouvernement
Vrijthof 18
6211 LD Maastricht
Tel 043 3211327
Fax 043 321 4384
E-mail museum.spaans.gouvernement@wxs.nl
website www.museumspaansgouvernement.nl

Openingstijden:
Dinsdag zondag 13.00 17.uur

Toegangsprijzen:
Volwassenen fl. 7,70
Tot 16 jaar gratis
Lezing fl. 11,00

Deel: ' Lezing 'Het dagelijks leven van de elite in de 18e eeuw' '
Lees ook